Hoe kan ik de huidige maand als String krijgen?

Ik moet mei als een huidige maand krijgen, maar ik kon het niet doen. Hoe kan ik dit bereiken?

 let date = NSDate()
  let calendar = NSCalendar.currentCalendar()
  let components = calendar.components([.Day , .Month , .Year], fromDate: date)
  let year = components.year
  let month = components.month
  let day = components.day

Ik heb dit gedaan, maar het werkt niet.


Antwoord 1, autoriteit 100%

let now = Date()
let dateFormatter = DateFormatter()
dateFormatter.dateFormat = "LLLL"
let nameOfMonth = dateFormatter.string(from: now)

Antwoord 2, autoriteit 43%

Als u Swift 3.0gebruikt, zijn extensies en de klasse Dateeen goede oplossing.

probeer onderstaande code

extension Date {
  var month: String {
    let dateFormatter = DateFormatter()
    dateFormatter.dateFormat = "MMMM"
    return dateFormatter.string(from: self)
  }  
}

Ga ermee aan de slag zoals hieronder:

let date = Date()
 let monthString = date.month

Antwoord 3, autoriteit 12%

Swift 3.0 en hoger

U gebruikt DateFormatter() zie hieronder hiervoor gebruikt in een extensie voor Date.

Voeg dit overal in uw project wereldwijd toe.

extension Date {
  func monthAsString() -> String {
      let df = DateFormatter()
      df.setLocalizedDateFormatFromTemplate("MMM")
      return df.string(from: self)
  }
}

Dan kun je dit overal in je code gebruiken.

let date = Date()
date.monthAsString() // Returns current month e.g. "May"

Other episodes