Hoe selecteer je rijen met NaN in een bepaalde kolom?

Gegeven dit dataframe, hoe selecteer je alleen die rijen waarvan “Col2” gelijk is aan NaN?

In [56]: df = pd.DataFrame([range(3), [0, np.NaN, 0], [0, 0, np.NaN], range(3), range(3)], columns=["Col1", "Col2", "Col3"])
In [57]: df
Out[57]: 
  0  1  2
0 0  1  2
1 0 NaN  0
2 0  0 NaN
3 0  1  2
4 0  1  2

Het resultaat zou dit moeten zijn:

Out[57]: 
  0  1  2
1 0 NaN  0

Antwoord 1, autoriteit 100%

Probeer het volgende:

df[df['Col2'].isnull()]

Antwoord 2, autoriteit 6%

@qbzenker leverde de meest idiomatische methode IMO

Hier zijn een paar alternatieven:

In [28]: df.query('Col2 != Col2') # Using the fact that: np.nan != np.nan
Out[28]:
  Col1 Col2 Col3
1   0  NaN  0.0
In [29]: df[np.isnan(df.Col2)]
Out[29]:
  Col1 Col2 Col3
1   0  NaN  0.0

Other episodes