Code Expert

3738 episodes

De maximale bestandsgrootte voor het uploaden wijzigen

Ik heb een website die wordt gehost op een pc waartoe ik geen toegang heb. Ik heb een uploadformulier waarmee mensen mp3-bestanden tot 30 MB groot kunnen uploaden. Mijn server-side script...

Wat doet “res.render” en hoe ziet het html-bestand eruit?

Wat doet res.renderen hoe ziet het html-bestand eruit? Mijn einddoel is om willekeurige door komma's gescheiden waarden uit een tekstbestand in een html-bestand te laden (bijvoorbeeld). Ik kon alleen afleiden...

Controleer of een getal even of oneven is in python

Ik probeer een programma te maken dat controleert of een woord een palindroom is en ik ben zo ver gekomen en het werkt met woorden die een even aantal getallen hebben....

LinalGError verhogen (“SVD heeft”) Linalgerror niet convergeren: SVD heeft zich niet samengevoegd in Matplotlib PCA-bepaling

Code: import numpy from matplotlib.mlab import PCA file_name = "store1_pca_matrix.txt" ori_data = numpy.loadtxt(file_name,dtype='float', comments='#', delimiter=None, converters=None, skiprows=0, usecols=None,...

Identiteitszaad resetten na het verwijderen van records in SQL Server

Ik heb records ingevoegd in een SQL Server-databasetabel. Voor de tabel was een primaire sleutel gedefinieerd en de identiteits-seed voor automatisch verhogen is ingesteld op "Ja". Dit wordt voornamelijk gedaan omdat...