Code Expert

11745 episodes

Hoe kan ik Rust’s Copy-eigenschap implementeren?

Ik probeer een reeks structs in Rust te initialiseren: enum Direction { North, East, South, West, } struct RoadPoint { ...

Enig verschil tussen File.ReadAllText() en het gebruik van een StreamReader om de bestandsinhoud te lezen?

Eerst gebruikte ik een StreamReaderom tekst uit een bestand te lezen: StreamReader reader = new StreamReader(dialog.OpenFile()); txtEditor.Text = reader.ReadToEnd(); maar ontdekte File.ReadAllTextwat mijn code lijkt te vereenvoudigen tot 1 regel. Zijn er verschillen tussen...

Modelklassen maken in TypeScript

Hallo, ik ben nieuw bij TypeScript en ik heb zowel een C#- als JavaScript-achtergrond. Ik probeer een manier te creëren waarmee ik klassenmodellen kan maken die lijken op wat we in...

Hoe maak je een raster (zoals ruitjespapier) met alleen CSS?

Hoe maak je een raster (zoals een raster van ruitjespapier) met alleen CSS? Ik wil alleen een virtueel rasterpapier maken met alleen CSS. Antwoord 1, autoriteit 100% Om rasters te maken, kunt u CSS-verlopen...

De standaardeditor wijzigen voor bestanden die in de terminal zijn geopend? (zet het bijvoorbeeld op TextEdit/Coda/Textmate)

Is er een manier om bestanden die zijn geopend voor bewerking in de terminal, in plaats daarvan in Textedit te openen? Bijvoorbeeld, waar een commando een bestand zou openen om te...