Code Expert

12484 episodes

Reageer native styling met voorwaarde

Het is nieuw voor mij om native te reageren. Ik probeer de stijl van de TextInput te wijzigen wanneer er een fout is opgetreden. Hoe kan ik mijn code niet zo lelijk...

Vergelijk twee bestanden regel voor regel en genereer het verschil in een ander bestand

Ik wil bestand1 vergelijken met bestand2 en een bestand3 genereren dat de regels in bestand1 bevat die niet aanwezig zijn in bestand2. Antwoord 1, autoriteit 100% diff(1) is niet het antwoord, maar comm(1)...

ModuleNotFoundError: geen module met de naam ‘__main__.xxxx’; ‘__main__’ is geen pakket

Ik probeer momenteel in Python3 te werken en absolute imports te gebruiken om de ene module in de andere te importeren, maar ik krijg de fout ModuleNotFoundError: No module named '__main__.moduleB';...

Wat is het verschil tussen => , ()=> en Unit=>

Ik probeer een functie weer te geven die geen argumenten nodig heeft en geen waarde retourneert (ik simuleer de setTimeout-functie in JavaScript, als je dat wilt weten.) case class Scheduled(time : Int,...

Verhogingspijlen aanpassen bij invoer van typenummer met CSS

Ik heb een typenummer ingevoerd dat wordt weergegeven met de volgende code: <input class="quantity" id="id_form-0-quantity" min="0" name="form-0-quantity" value="1" type="number"> Het ziet er zo uit: Ik zou er zoiets als dit van willen maken: De...