Code Expert

1750 episodes

POST-gegevens verzenden met XMLHttpRequest

Ik wil graag wat gegevens verzenden met een XMLHttpRequest in JavaScript. Stel dat ik het volgende formulier in HTML heb: <form name="inputform" action="somewhere" method="post"> <input type="hidden" value="person" name="user"> <input type="hidden" value="password"...

Hoe een globale variabele declareren in C++

Ik weet dat je geen globale variabelen moet gebruiken, maar ik heb ze nodig. Ik heb gelezen dat elke variabele die buiten een functie wordt gedeclareerd, een globale variabele is. Dat...

C++: Hoe rond ik een double af op een int?

Ik heb een dubbel (noem het x), bedoeld als 55, maar in werkelijkheid opgeslagen als 54,9999999999999943157, wat ik me net realiseerde. Dus als ik dat doe double x = 54.999999999999943157; int y =...

Hoe data.frame kolomwaarden optellen?

Ik heb een dataframe met meerdere kolommen; sommige numeriek en sommige karakters. Hoe bereken je de som van een specifieke kolom?Ik heb hiervoor gegoogled en ik zie talloze functies (sum, cumsum, rowsum,...

Regex: hoofdlettergevoeligheid negeren

Hoe kan ik ervoor zorgen dat de volgende regex hoofdlettergevoeligheid negeert? Het moet overeenkomen met alle juiste tekens, maar negeert of het kleine of hoofdletters zijn. G.* Antwoord 1, autoriteit 100% Ervan uitgaande dat...