Code Expert

12592 episodes

Item uit vector verwijderen tijdens iteratie?

Ik heb een vector die items bevat die actief of inactief zijn. Ik wil dat de grootte van deze vector klein blijft vanwege prestatieproblemen, dus ik wil dat items die als...

tomcat-dbcp vs commons-dbcp

Het lijkt erop dat er veel verwarring bestaat tussen deze twee bibliotheken voor het poolen van verbindingen. Wat ik wil weten is welke beter is (of helemaal niet)? Hier zijn enkele punten...

Hoe automatisch N “verschillende” kleuren genereren?

Ik heb de twee onderstaande methoden geschreven om automatisch N verschillende kleuren te selecteren. Het werkt door een stuksgewijs lineaire functie op de RGB-kubus te definiëren. Het voordeel hiervan is dat...

Zeer eenvoudige, beknopte en gemakkelijke GUI-programmering “frameworks”

Geef een lijst van GUI-programmeerbibliotheken, toolkits, frameworks waarmee GUI-apps snelkunnen worden geschreven. Ik bedoel op zo'n manier, dat GUI wordt volledig beschreven in een door mensen leesbaar (en door mensen beschrijfbaar) tekstbestand...

Is een functie die Math.random() puur aanroept?

Is het volgende een pure functie? function test(min,max) { return Math.random() * (max - min) + min; } Ik heb begrepen dat een pure functie aan deze voorwaarden voldoet: Het retourneert een...