Code Expert

6863 episodes

De afbeeldingsbron wijzigen met jQuery

Mijn DOM ziet er als volgt uit: <div id="d1"> <div class="c1"> <a href="#"><img src="img1_on.gif"></a> ...

“E: Kan pakket python-pip niet vinden” op Ubuntu 18.04

Ik probeer virtualenv op Ubuntu te installeren. Eerst stond command 'pip' not found, dus typte ik sudo apt install python-pip toen zei het E: Unable to locate package python-pip Ik heb geprobeerd WSL...

Hoe druk ik een dubbele waarde met volledige precisie af met cout?

In mijn vroegere vraagwas ik een doublemet behulp van coutdie werd afgerond toen ik het niet verwachtte. Hoe kan ik couteen doublelaten afdrukken met volledige precisie? Antwoord 1, autoriteit 100% Je kunt de...

Hoe sorteer ik een set in python?

Ik probeer een set in python te sorteren door er elementen aan toe te voegen. Ik heb geprobeerd de methode gesorteerd() te gebruiken, maar deze zet mijn set om in een...

Python-efficiënte manier om switch-case te schrijven met vergelijking

Normaal gesproken implementeer ik Switch/Case voor gelijke vergelijking met Dictionary. dict = {0:'zero', 1:'one', 2:'two'}; a=1; res = dict in plaats van if a==0 : res = 'zero' elif a == 1: ...