equivalent van vbCrLf in c#

Ik moet dit doen:

AccountList.Split(vbCrLf)

In c# is AccountList een string.
Hoe kan ik doen?

bedankt


Antwoord 1, autoriteit 100%

U zoekt naar System.Environment.NewLine.

In Windows is dit gelijk aan \r\nhoewel het anders kan zijn onder een andere .NET-implementatie, zoals Mono op Linux, bijvoorbeeld.


Antwoord 2, autoriteit 13%

Ik kort meestal af zodat ik verschillende plaatsen in mijn code kan gebruiken. Bovenaan doe je zoiets als dit:

string nl = System.Environment.NewLine;

Dan kan ik gewoon overal “nl” gebruiken in plaats van de volledige kwalificatie bij het construeren van strings.


Antwoord 3, autoriteit 11%

AccountList.Split("\r\n");

Antwoord 4, autoriteit 7%

Voeg een verwijzing naar Microsoft.VisualBasic toe aan uw project.

Voer vervolgens de instructie using in

using Microsoft.VisualBasic;

Gebruik de gedefinieerde constante vbCrLf:

private const string myString = "abc" + Constants.vbCrLf;

Antwoord 5, autoriteit 4%

Ik denk dat “\r\n” goed zou moeten werken


Antwoord 6, autoriteit 4%

Ben je op zoek naar

System.Environment.NewLine


Antwoord 7, autoriteit 2%

probeer dit:

AccountList.Split(new String[]{"\r\n"},System.StringSplitOptions.None);

of

AccountList.Split(new String[]{"\r\n"},System.StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

Antwoord 8, autoriteit 2%

Er is geen equivalent van vbCrLfconstante in C#. C#’s System.Environment.NewLineis een equivalent van vbNewLinein Visual Basic, het is GEEN equivalent van vbCrLf, omdat de waarde System.Environment.NewLinehangt af van het besturingssysteem waarop de C#-toepassing draait (en dat geldt ook voor vbNewLine) – zie msdn-linkals referentie.

In C# kun je "\r\n"gebruiken in plaats van vbCrLf, zoals al vermeld in een van de opmerkingen.


Antwoord 9

"FirstLine" + "<br/>" "SecondLine"

Other episodes