int naar hexadecimale tekenreeks

Ik moet een int-naar-hex-tekenreeks converteren.

Bij het converteren van 1400 => 578met behulp van ToString("X")of ToString("X2")maar ik heb het nodig zoals 0578.

Kan iemand mij de IFormattergeven om ervoor te zorgen dat de tekenreeks 4 tekens lang is?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Gebruik ToString("X4").

De 4 betekent dat de string 4 cijfers lang zal zijn.

Referentie: De hexadecimale (“X”) formaatspecificatie op MSDN.


Antwoord 2, autoriteit 10%

Probeer het volgende:

ToString("X4")

Zie de Xformaatspecificatieop MSDN.


Antwoord 3, autoriteit 7%

Probeer C#-tekenreeksinterpolatiegeïntroduceerd in C# 6 :

var id = 100;
var hexid = $"0x{id:X}";

hexade waarde:

"0x64"

Antwoord 4, autoriteit 2%

Vorige antwoord is niet goed voor negatieve getallen. Gebruik een kort type in plaats van int

    short iValue = -1400;
    string sResult = iValue.ToString("X2");
    Console.WriteLine("Value={0} Result={1}", iValue, sResult);

Het resultaat is nu FA88

Other episodes