VB.NET-equivalent van C#-eigenschap afkorting?

Is er een VB.NET-equivalent van de C#:

public string FirstName { get; set; }

Ik weet dat je het kunt

Public Property name() As String
   Get
      Return _name.ToString
   End Get
   Set(ByVal value As String)
       _name = value
   End Set
End Property

Maar het lukt me niet om een ​​antwoord op een steno van Visual Basic te googlen.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Er is geen afkorting voor Visual Studio 2008 of eerder voor VB.NET.

In Visual Studio 2010 en daarna kunt u de volgende afkorting gebruiken:

Public Property FirstName as String

Dit wordt behandeld zoals uw korte versie in C# is – ik denk dat ze het “Auto Property” noemen

Zie ook: Automatisch geïmplementeerde eigenschappen (Visual Basic)


Antwoord 2, autoriteit 14%

In Visual Studio 2008 drukt u na het typen van het trefwoord Propertyop de Tab-toets. Het plakt een sjabloonfragment voor je dat je heel snel kunt invullen.

Maar ja, er is geen vervanging voor een Visual Basic 10-snelkoppeling in Visual Basic 9.


Antwoord 3, autoriteit 3%

Helaas heeft Visual Basic 9 (die wordt geleverd met .NET 3.5/Visual Studio 2008) geen automatische eigenschappen.

Other episodes