C# instantiëren generieke lijst van gereflecteerd type

Is het mogelijk om een ​​generiek object te maken van een gereflecteerd type in C# (.Net 2.0)?

void foobar(Type t){
  IList<t> newList = new List<t>(); //this doesn't work
  //...
}

Het Type, t, is niet bekend tot runtime.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Probeer dit:

void foobar(Type t)
{
  var listType = typeof(List<>);
  var constructedListType = listType.MakeGenericType(t);
  var instance = Activator.CreateInstance(constructedListType);
}

Wat nu te doen met instance? Aangezien u het type inhoud van uw lijst niet kent, kunt u waarschijnlijk het beste instancecasten als een IListzodat u iets anders kunt hebben dan gewoon een object:

// Now you have a list - it isn't strongly typed but at least you
// can work with it and use it to some degree.
var instance = (IList)Activator.CreateInstance(constructedListType);

Antwoord 2, autoriteit 6%

static void Main(string[] args)
{
 IList list = foobar(typeof(string));
 list.Add("foo");
 list.Add("bar");
 foreach (string s in list)
  Console.WriteLine(s);
 Console.ReadKey();
}
private static IList foobar(Type t)
{
 var listType = typeof(List<>);
 var constructedListType = listType.MakeGenericType(t);
 var instance = Activator.CreateInstance(constructedListType);
 return (IList)instance;
}

Antwoord 3

U kunt MakeGenericTypegebruiken voor dergelijke bewerkingen.

Voor documentatie, zie hieren hier.

Other episodes