Een vertraging toevoegen in een C#-eenheidsscript

Ik heb deze coderegels in een updatefunctie in een C# Unity-script:

variable1 = VALUE;
[I want to add a delay here]
variable 2 = VALUE;

Ik heb Thread.Sleep(milliseconden) en Waitforseconds() geprobeerd.
Maar ik heb geen geluk gehad om ze te laten werken.

Het zou zeer op prijs worden gesteld als iemand me een oplossing voor dit probleem kan laten zien.

Bedankt,
Isaak


Antwoord 1, autoriteit 100%

Gebruik WaitForSeconds()zoals yield WaitForSeconds(5);op in uw code.
En kijk eens naar Coroutines en WaitForSeconds(), daar zijn een goed voorbeeld: https://docs .unity3d.com/Manual/Coroutines.html

using UnityEngine;
using System.Collections;
public class WaitForSecondsExample : MonoBehaviour
{
  void Start()
  {
    StartCoroutine(Example());
  }
  IEnumerator Example()
  {
    print(Time.time);
    yield return new WaitForSeconds(5);
    print(Time.time);
  }
}

Other episodes