TypeError: object is niet onderschrijfbaar

Ik krijg deze fout

 File "/class.py", line 246, in __init__
if d and self.rf == 2 and d["descriptionType"] in ["900000000000003001"] and d["conceptId"] in konZer.zerrenda:
TypeError: 'Desk' object is not subscriptable

Ik heb dit object gemaakt

class Desk:
   descriptionId = ""
   descriptionStatus = ""
   conceptId = ""
   term = ""

En ik noemde het in een andere klas

class DescriptionList():
   def deskJ(self,line):
     er = line.strip().split('\t')
     desc = Desk()
     if er[1] == "0":
      desc.descriptionId = er[0]
      desc.descriptionStatus = er[1]
      desc.conceptId = er[2]
      desc.term = er[3]
     return description

Vervolgens riep ik de functie “deskJ” op initen ik krijg de foutmelding bij dit deel (ik heb enkele delen van de functie verwijderd):

def __init__(self,fitx,konZer,lanZer={}):
    with codecs.open(fitx,encoding='utf-8') as fitx:
      lines = fitx.read().split('\n')[1:-1]
      for line in lines:
        d = self.deskJ(line)
        if d and self.rf == 2 and d["descriptionType"] in ["900000000000003001"] and d["conceptId"] in konZer.zerrenda:
          c = konZer.zerrenda[d["conceptId"]]
          c["fullySpecifiedName"] = d["term"]

Wat doe ik verkeerd?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Met d["descriptionType"]probeert u toegang te krijgen tot dmet de sleutel "descriptionType". Dat werkt echter niet, omdat deen Desk-object is dat geen sleutels heeft. Verkrijg in plaats daarvan de attributen:

if d and self.rf == 2 and d.descriptionType in ["900000000000003001"] and d.conceptId in konZer.zerrenda:

Other episodes