Kan gevraagde service [org.hibernate.engine.jdbc.env.spi.jdbcenvironment]

Ik probeer het hibernate orm mapping tool te configureren naar mijn Java-klasse en het gebruik van PostgreSQL als mijn database en het wachtwoord configureert als “wachtwoord”. Toen ik probeerde de aanvraag uit te voeren, ben ik de fout opgetreden op mijn console-logs als
Kan de gevraagde service [org.hibernate.engine.jdbc.env.spi.jdbcenvironment] maken.
Ik heb dit geprobeerd op oude versie van Hibernate en het werkte. De hibernate-versie die ik nu gebruik, is versie 5.1.0.

Het volgende is het foutlogboek:

Mar 31, 2016 3:55:09 PM org.hibernate.Version logVersion
INFO: HHH000412: Hibernate Core {5.1.0.Final}
Mar 31, 2016 3:55:09 PM org.hibernate.cfg.Environment <clinit>
INFO: HHH000206: hibernate.properties not found
Mar 31, 2016 3:55:09 PM org.hibernate.cfg.Environment buildBytecodeProvider
INFO: HHH000021: Bytecode provider name : javassist
Mar 31, 2016 3:55:09 PM org.hibernate.boot.jaxb.internal.stax.LocalXmlResourceResolver resolveEntity
WARN: HHH90000012: Recognized obsolete hibernate namespace http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration. Use namespace http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration instead. Support for obsolete DTD/XSD namespaces may be removed at any time.
Mar 31, 2016 3:55:10 PM org.hibernate.annotations.common.reflection.java.JavaReflectionManager <clinit>
INFO: HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {5.0.1.Final}
Mar 31, 2016 3:55:10 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl configure
WARN: HHH10001002: Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!)
Mar 31, 2016 3:55:10 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
INFO: HHH10001005: using driver [org.postgresql.Driver] at URL [jdbc:postgresql://localhost:5432/hibernatedb]
Mar 31, 2016 3:55:10 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
INFO: HHH10001001: Connection properties: {user=sa, password=****}
Mar 31, 2016 3:55:10 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl buildCreator
INFO: HHH10001003: Autocommit mode: false
Mar 31, 2016 3:55:10 PM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.PooledConnections <init>
INFO: HHH000115: Hibernate connection pool size: 1 (min=1)
Exception in thread "main" org.hibernate.service.spi.ServiceException: Unable to create requested service [org.hibernate.engine.jdbc.env.spi.JdbcEnvironment]
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.createService(AbstractServiceRegistryImpl.java:244)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:208)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:189)
  at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.configure(JdbcServicesImpl.java:51)
  at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:94)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:217)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:189)
  at org.hibernate.boot.model.process.spi.MetadataBuildingProcess.handleTypes(MetadataBuildingProcess.java:352)
  at org.hibernate.boot.model.process.spi.MetadataBuildingProcess.complete(MetadataBuildingProcess.java:111)
  at org.hibernate.boot.model.process.spi.MetadataBuildingProcess.build(MetadataBuildingProcess.java:83)
  at org.hibernate.boot.internal.MetadataBuilderImpl.build(MetadataBuilderImpl.java:418)
  at org.hibernate.boot.internal.MetadataBuilderImpl.build(MetadataBuilderImpl.java:87)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:692)
  at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:724)
  at org.javabrains.hibernate.HibernateTest.main(HibernateTest.java:18)
Caused by: org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Error calling Driver#connect
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator$1$1.convert(BasicConnectionCreator.java:105)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator.convertSqlException(BasicConnectionCreator.java:123)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverConnectionCreator.makeConnection(DriverConnectionCreator.java:41)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.BasicConnectionCreator.createConnection(BasicConnectionCreator.java:58)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.PooledConnections.addConnections(PooledConnections.java:106)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.PooledConnections.<init>(PooledConnections.java:40)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.PooledConnections.<init>(PooledConnections.java:19)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.PooledConnections$Builder.build(PooledConnections.java:138)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.buildPool(DriverManagerConnectionProviderImpl.java:110)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl.configure(DriverManagerConnectionProviderImpl.java:74)
  at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:94)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:217)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:189)
  at org.hibernate.engine.jdbc.env.internal.JdbcEnvironmentInitiator.buildJdbcConnectionAccess(JdbcEnvironmentInitiator.java:145)
  at org.hibernate.engine.jdbc.env.internal.JdbcEnvironmentInitiator.initiateService(JdbcEnvironmentInitiator.java:66)
  at org.hibernate.engine.jdbc.env.internal.JdbcEnvironmentInitiator.initiateService(JdbcEnvironmentInitiator.java:35)
  at org.hibernate.boot.registry.internal.StandardServiceRegistryImpl.initiateService(StandardServiceRegistryImpl.java:88)
  at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.createService(AbstractServiceRegistryImpl.java:234)
  ... 14 more
Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: password authentication failed for user "sa"
  at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.doAuthentication(ConnectionFactoryImpl.java:433)
  at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.openConnectionImpl(ConnectionFactoryImpl.java:208)
  at org.postgresql.core.ConnectionFactory.openConnection(ConnectionFactory.java:66)
  at org.postgresql.jdbc.PgConnection.<init>(PgConnection.java:215)
  at org.postgresql.Driver.makeConnection(Driver.java:406)
  at org.postgresql.Driver.connect(Driver.java:274)
  at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverConnectionCreator.makeConnection(DriverConnectionCreator.java:38)
  ... 29 more

Het volgende is mijn hibernate.cfg.xml-bestand

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
    "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
    "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
 <session-factory>
  <!-- Database connection settings -->
  <property name="connection.driver_class">org.postgresql.Driver</property>
  <property name="connection.url">jdbc:postgresql://localhost:5432/hibernatedb</property>
  <property name="connection.username">sa</property>
  <property name="connection.password">password</property>
  <!-- JDBC connection pool (use the built-in) -->
  <property name="connection.pool_size">1</property>
  <!-- SQL dialect -->
  <property name="dialect">org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect</property>
  <!-- Enable Hibernate's automatic session context management -->
  <property name="current_session_context_class">thread</property>
  <!-- Disable the second-level cache -->
  <property name="cache.provider_class">org.hibernate.cache.internal.NoCacheProvider</property>
  <!-- Echo all executed SQL to stdout -->
  <property name="show_sql">true</property>
  <!-- Drop and re-create the database schema on startup -->
  <property name="hbm2ddl.auto">create</property>
  <!-- Names the annotated entity class-->
  <mapping class="org.javabrains.dto.UserDetails"/>
 </session-factory>
</hibernate-configuration>

mijn pojo-klasse

package org.javabrains.dto;
import javax.persistence.Entity;
@Entity
public class UserDetails {
  private int userId;
  private String userName;
  public int getUserId() {
    return userId;
  }
  public void setUserId(int userId) {
    this.userId = userId;
  }
  public String getUserName() {
    return userName;
  }
  public void setUserName(String userName) {
    this.userName = userName;
  }
}

En mijn sollicitatieklasse:

package org.javabrains.hibernate;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.cfg.Configuration;
import org.javabrains.dto.UserDetails;
public class HibernateTest {
  public static void main(String[] args) {
    UserDetails user = new UserDetails();
    user.setUserId(1);
    user.setUserName("Tet");
    //Hibernate API to save this objects to DB
    //Session factory is created only ONCE
    SessionFactory sessionFactory = new Configuration().configure().buildSessionFactory();
    Session session = sessionFactory.openSession();
    //create transaction
    session.beginTransaction();
    session.save(user);
    //end the transaction
    session.getTransaction().commit();
    //Closing the session
    session.close();
  }
}

Het volgende is de afbeelding van de java-slaapstandstructuur


Antwoord 1, autoriteit 100%

Oorzaak:de fout is opgetreden omdat de slaapstand geen verbinding kan maken met de database.
Oplossing:
1. Zorg ervoor dat er een database aanwezig is op de server waarnaar in het configuratiebestand wordt verwezen, bijv. “slaapstandb” in dit geval.
2. Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord om verbinding te maken met de database correct zijn.
3. Controleer of relevante jars die nodig zijn voor de verbinding zijn toegewezen aan het project.


Antwoord 2, autoriteit 28%

Je hebt hibernate-entitymanager-xxx.jarniet nodig, omdat je een Hibernate-sessiebenadering gebruikt (niet JPA). U moet ook de SessionFactorysluiten en een transactie bij fouten terugdraaien. Maar het probleem ligt natuurlijk niet bij hen.

Dit wordt geretourneerd door een database

#
org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: password authentication failed for user "sa"
#

Het lijkt erop dat u een onjuiste gebruikersnaam of (en) wachtwoord heeft opgegeven.


Antwoord 3, autoriteit 18%

U hebt een probleem met de databaseverbinding of u hebt een van de slaapstandconfiguraties gemist om verbinding te maken met de database, zoals database DIALECT.

Gebeurt als de verbinding met uw databaseserver is verbroken vanwege een netwerkgerelateerd probleem.

Als u spring boot gebruikt in combinatie met hibernate verbonden met Oracle Db, gebruik dan

hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.HSQLDialect
hibernate.show_sql=true
hibernate.hbm2ddl.auto=update
hibernate.generate_statistics=true
entitymanager.packagesToScan: com

Antwoord 4, autoriteit 2%

Upgrade het MySql-stuurprogramma naar Connector/Python 8.0.17of hoger dan 8.0.17, degenen die meer dan MySQL 5.5-versie

gebruiken


Antwoord 5

Ik gebruik Eclipse mars, Hibernate 5.2.1, Jdk7 en Oracle 11g.

Ik krijg dezelfde foutmelding als ik de Hibernate-codegeneratietool gebruik. Ik denk dat het een versieprobleem is, omdat ik het heb opgelost door Hibernate-versie (5.1 tot 5.0) te kiezen in het typeframe in mijn Hibernate-consoleconfiguratie.


Antwoord 6

Ik kreeg dezelfde fout en veranderde het volgende

SessionFactory sessionFactory =
  new Configuration().configure().buildSessionFactory();

naar dit

SessionFactory sessionFactory =
  new Configuration().configure("hibernate.cfg.xml").buildSessionFactory();

werkte voor mij.


Antwoord 7

u moet een andere actieve app stoppen die betrokken is bij een speciale databasetabel …
zoals het uitvoeren van Java API in een andere module of een ander project wordt niet beëindigd .. beëindig het uitvoeren dus.


Antwoord 8

Ik had deze fout met MySQL als mijn database en de enige oplossing was om alle componenten van MySQL opnieuw te installeren, want daarvoor installeerde ik alleen de server.

Probeer dus andere versies van PostgreSQL te downloaden en alle componenten te krijgen


Antwoord 9

Je vergeet de @ID boven de userId

Other episodes