Lxml-module installeren in python

tijdens het uitvoeren van een python-script kreeg ik deze fout

 from lxml import etree
ImportError: No module named lxml

nu heb ik geprobeerd lxml te installeren

sudo easy_install lmxl

maar ik krijg de volgende foutmelding

Building lxml version 2.3.beta1.
NOTE: Trying to build without Cython, pre-generated 'src/lxml/lxml.etree.c' needs to be available.
ERROR: /bin/sh: xslt-config: not found
** make sure the development packages of libxml2 and libxslt are installed **

Buildconfiguratie van libxslt gebruiken

src/lxml/lxml.etree.c:4: fatal error: Python.h: No such file or directory
compilation terminated.
error: Setup script exited with error: command 'gcc' failed with exit status 1

Antwoord 1, autoriteit 100%

Doe gewoon:

sudo apt-get install python-lxml

Voor Python 2 (bijv. vereist door Inkscape):

sudo apt-get install python2-lxml

Als u van plan bent te installeren vanaf de broncode, dan albertovs antwoordzal helpen. Maar tenzij er een reden is, niet doen, installeer het gewoon vanuit de repository.


Antwoord 2, autoriteit 77%

Ik heb het opgelost door de lxml-versie te upgraden met:

pip install --upgrade lxml

Antwoord 3, autoriteit 45%

U moet de headerbestanden van Python (python-dev-pakket in debian/ubuntu) installeren om lxml te compileren. Evenals libxml2, libxslt, libxml2-dev en libxslt-dev:

apt-get install python-dev libxml2 libxml2-dev libxslt-dev

Antwoord 4, autoriteit 35%

Als je python3 gebruikt, moet je het volgende doen:

pip3 install lxml


Antwoord 5, autoriteit 5%

Voor python 3 werkte dit voor mij

sudo apt-get install python3-lxml

Antwoord 6, autoriteit 5%

Voor RHEL/CentOS voert u de opdracht “python –version” uit om de Python-versie te achterhalen. bijv. hieronder:

$ python --version 
  Python 2.7.12

Voer nu “sudo yum search lxml” uit om het python*-lxml-pakket te achterhalen.

$ sudo yum search lxml
Failed to set locale, defaulting to C
Loaded plugins: priorities, update-motd, upgrade-helper
1014 packages excluded due to repository priority protections
============================================================================================================= N/S matched: lxml =============================================================================================================
python26-lxml-docs.noarch : Documentation for python-lxml
python27-lxml-docs.noarch : Documentation for python-lxml
python26-lxml.x86_64 : ElementTree-like Python bindings for libxml2 and libxslt
python27-lxml.x86_64 : ElementTree-like Python bindings for libxml2 and libxslt

Je kunt nu een pakket kiezen volgens je Python-versie en de opdracht uitvoeren zoals hieronder:

$ sudo yum install python27-lxml.x86_64

Antwoord 7

Als je dit probleem tegenkomt op een Alpine-gebaseerde afbeelding, probeer dan dit:

apk add --update --no-cache g++ gcc libxml2-dev libxslt-dev python-dev libffi-dev openssl-dev make

// pip install -r requirements.txt

Other episodes