HOE MEER FOUT: “Poging om ‘colamen’ in te stellen op een object met minder dan twee dimensie” in XTS-object

Ik wil graag een open prijs toevoegen als een nieuwe rij aan het einde van een gegevensframe “Spy” dat produceerde met behulp van het QuantMod-pakket, ik heb de volgende code gebruikt om de nieuwe rij te rbind, maar ik heb een fout opgetreden

# rm(list = ls()) # generally considered as bad manner in an MWE
require(quantmod)
options(scipen=999)
spy <- getSymbols(("SPY") , src = 'yahoo', from = '2016-01-01', auto.assign = T)
spy<-cbind(SPY)
tail(SPY)
      SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2016-01-14  189.55  193.26 187.66  191.93 240795600    191.93
2016-01-15  186.77  188.76 185.52  187.81 324846400    187.81
2016-01-19  189.96  190.11 186.20  188.06 190196000    188.06
2016-01-20  185.03  187.50 181.02  185.65 280016900    185.65
2016-01-21  186.21  188.87 184.64  186.69 189174000    186.69
2016-01-22  189.78  190.76 188.88  190.52 163849600    190.52

Ik wil graag de nieuwe rij handmatig in de spion-dataset invoegen, dus ik probeerde een nieuw XTS-object te maken en dan om een ​​rbindte gebruiken, maar ik kreeg een fout na die regels:

q <- c("2016-01-25",100,200,200,200,200,200) # creating the data
colnames(q) <- colnames(SPY) # creating column names as in SPY

Maar ik heb een fout opgetreden:

Error in `colnames<-`(`*tmp*`, value = c("SPY.Open", "SPY.High", "SPY.Low", : 
 attempt to set 'colnames' on an object with less than two dimensions # creating the column names

Hoe kan ik deze hand gemaakte rij toevoegen op de bovenkant van het gegevensframe?


Antwoord 1, autoriteit 100%

U wilt waarschijnlijk:

q <- data.frame(100,200,200,200,200,200)
colnames(q) <- colnames(SPY)
q <- xts(q, as.Date("2016-01-26"))
#      SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
# 2016-01-26   100   200   200    200    200     200
class(SPY)
# [1] "xts" "zoo"
class(q)
# [1] "xts" "zoo"
tail(rbind(SPY, q))
#      SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
# 2016-01-19  189.96  190.11 186.20  188.06 190196000    188.06
# 2016-01-20  185.03  187.50 181.02  185.65 280016900    185.65
# 2016-01-21  186.21  188.87 184.64  186.69 189174000    186.69
# 2016-01-22  189.78  190.76 188.88  190.52 163849600    190.52
# 2016-01-25  189.92  190.15 187.41  187.64 122676200    187.64
# 2016-01-26  100.00  200.00 200.00  200.00    200    200.00

Other episodes