Wat is R’s multidimensionale equivalent van rbind en cbind?

Als je met matrices in R werkt, kun je ze naast elkaar plaatsen of op elkaar stapelen met respectievelijk cbind en rbind. Wat is de equivalente functie voor het stapelen van matrices of arrays in andere dimensies?

Het volgende creëert bijvoorbeeld een paar van 2×2 matrices, elk met 4 elementen:

x = cbind(1:2,3:4)
y = cbind(5:6,7:8)

Wat is de code om ze te combineren in een 2x2x2 array met 8 elementen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Zie het abindpakket. Als je wilt dat ze binden aan een 3e dimensie, doe dit dan:

library(abind)
abind(x, y, along = 3)

Zie ?abind

Bovendien geeft abindveel meer gemak, maar voor eenvoudige binding kunt u de waarden gewoon rechtstreeks manipuleren, gebaseerd op de standaardvolgorde:

array(c(x, y), dim = c(2, 2, 2))

Other episodes