Hoe kan ik het resultaat van de vorige uitdrukking aan een variabele toewijzen?

Stel dat ik de interactieve console van R gebruik en ik heb net zoiets als dit gedaan:

long_running_command()

Dat langlopende commando retourneert een waarde, en ik realiseerde me net dat ik die waarde aan een variabele wilde toewijzen in plaats van hem weg te gooien. Dus hoe kan ik die waarde krijgen zonder de opdracht opnieuw uit te voeren? Is er zo’n commando?

result = get_last_return_value()

Antwoord 1, autoriteit 100%

.Last.valueis een antwoord.

Het is één keer beantwoordmaar je hebt een betere titel.

Other episodes