Hoe kan ik het UITableView-scheidingsteken op iOS 7 repareren?

UITableView tekent met rafelige lijnen op iOS 7:

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Hoe kan ik dit oplossen? De lijn tussen de cellen moet over de volledige breedte van het scherm lopen.


Antwoord 1, autoriteit 100%

UITableViewheeft een eigenschap separatorInset. U kunt dat gebruiken om de inzet van de scheidingstekens in de tabelweergave op nul te zetten, zodat ze de volledige breedte van het scherm beslaan.

[tableView setSeparatorInset:UIEdgeInsetsZero];

Opmerking:als uw app ook andere iOS-versies target, moet u de beschikbaarheid van deze eigenschap controleren voordat u deze aanroept door zoiets als volgt te doen:

if ([tableView respondsToSelector:@selector(setSeparatorInset:)]) {
    [tableView setSeparatorInset:UIEdgeInsetsZero];
}

Antwoord 2, autoriteit 48%

Dit is standaard in iOS7-ontwerp. probeer het onderstaande te doen:

[tableView setSeparatorInset:UIEdgeInsetsMake(0, 0, 0, 0)];

Je kunt de ‘Separator Inset‘ instellen vanaf het storyboard:

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Other episodes