Hoe kan ik alleen een specifieke tag naar de afstandsbediening pushen?

Is er een commando zoals git push --tag tag_a? Ik heb alleen git push --tagsgevonden.


Antwoord 1, autoriteit 100%

U kunt eenvoudig het volgende gebruiken:

git push origin tag_a

Als alternatief (voornamelijk om tag/branchnaam-clashes op te lossen), kunt u het volgende gebruiken:

git push origin refs/tags/tag_a

Antwoord 2, autoriteit 6%

Zoals aangegeven door Pavel Šimerda, kun je dat gewoon doen

git push <remote> <tag>

Ik heb de specificatie voor een externe <remote>toegevoegd zodat de opdracht niet afhankelijk is van de push.defaultconfiguratie.

Hier is een samenvatting van de relevante documentatiewaarin wordt uitgelegd hoe u een specifieke tag kunt pushen:

git push [<repository> [<refspec>…]]
<refspec>...

Het formaat van een <refspec>parameter is…de bronreferentie <src>, gevolgd door
een dubbele punt :, gevolgd door de bestemming ref <dst>

De <dst>vertelt welke ref aan de externe kant wordt bijgewerkt met deze push…Als
:<dst>is weggelaten, dezelfde ref als <src>wordt bijgewerkt…

tag <tag>betekent hetzelfde als refs/tags/<tag>:refs/tags/<tag>.

Other episodes