Negeer witruimte in Visual Studio Code git diff view

Is het mogelijk om witruimte te negeren bij het bekijken van codeverschillen van een bestand (gegenereerd door GIT) in Visual Studio Code? Dat zal erg handig zijn bij het controleren op daadwerkelijke code-toevoegingen/-verwijderingen voordat u het vastlegt.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Voeg uw settings.jsontoe:

"diffEditor.ignoreTrimWhitespace": true,

Antwoord 2, autoriteit 36%

Ik geloof dat OP vraagt om alle spaties (ook tussen woorden) te negeren, niet alleen de volgende spaties.
Helaas is het nog steeds niet geïmplementeerd en kun je de processtatus hier volgen: https://github.com/ Microsoft/vscode/issues/43026

Other episodes