Herschikken van factorniveaus in dataframe

Ik heb een data.frame zoals hieronder weergegeven:

task  measure
right  m1
left  m2
up   m3
down  m4
front  m5
back  m6
.
.
.

De taakkolom heeft slechts zes verschillende waarden, die als factoren worden behandeld en door R zijn gerangschikt als: “back”, “down”, “front”, “left”, “right”, “up”.

Ik heb ze echter nodig in volgorde van: “omhoog”, “omlaag”, “links”, “rechts”, “voor”, “achter”. Zodat wanneer ik deze gegevens in ggplot gebruik, de gerelateerde taken (zoals “omhoog” en “omlaag”) naast elkaar worden uitgezet.

Hoe kan de volgorde van de niveaus van de factor “taak” worden gewijzigd?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Ervan uitgaande dat uw dataframe mydf is:

mydf$task <- factor(mydf$task, levels = c("up", "down", "left", "right", "front", "back"))

Other episodes