Welke maven-afhankelijkheden moeten worden opgenomen voor lente 3.0?

Ik probeer mijn eerste project te doen met Spring 3.0 (en maven). Ik heb Spring 2.5 (en primer-versies) in nogal wat projecten gebruikt. Desalniettemin ben ik een beetje in de war, welke modules ik moet definiëren als afhankelijkheden in mijn pom.xml. Ik wil alleen de kernfuncties van de container gebruiken (beans, core, context, el).

Ik was gewend dit te doen:

<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring</artifactId>
  <version>2.5.6</version>
</dependency>

Maar nu ben ik een beetje in de war, omdat er geen volgepakte veermodule meer is voor versie 3.0. Ik heb het volgende geprobeerd, maar het werkte niet (sommige lessen ontbreken).

  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-core</artifactId>
    <version>3.0.0.RELEASE</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-expression</artifactId>
    <version>3.0.0.RELEASE</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-beans</artifactId>
    <version>3.0.0.RELEASE</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-context</artifactId>
    <version>3.0.0.RELEASE</version>
  </dependency>

Alle hulp wordt op prijs gesteld!


Antwoord 1, autoriteit 100%

Er was een heel leuk bericht op de Spring Blogvan Keith Donald met details over Verkrijg Spring 3 Aritfacts met Maven, met opmerkingen over wanneer je zou elk van de afhankelijkheden nodig hebben…

<!-- Shared version number properties -->
<properties>
  <org.springframework.version>3.0.0.RELEASE</org.springframework.version>
</properties>
<!-- Core utilities used by other modules.
  Define this if you use Spring Utility APIs 
  (org.springframework.core.*/org.springframework.util.*)-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-core</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>
<!-- Expression Language (depends on spring-core)
  Define this if you use Spring Expression APIs 
  (org.springframework.expression.*)-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-expression</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>
<!-- Bean Factory and JavaBeans utilities (depends on spring-core)
  Define this if you use Spring Bean APIs 
  (org.springframework.beans.*)-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-beans</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>
<!-- Aspect Oriented Programming (AOP) Framework 
  (depends on spring-core, spring-beans)
  Define this if you use Spring AOP APIs 
  (org.springframework.aop.*)-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-aop</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>
<!-- Application Context 
  (depends on spring-core, spring-expression, spring-aop, spring-beans)
  This is the central artifact for Spring's Dependency Injection Container
  and is generally always defined-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-context</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>
<!-- Various Application Context utilities, including EhCache, JavaMail, Quartz, 
  and Freemarker integration
  Define this if you need any of these integrations-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-context-support</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>
<!-- Transaction Management Abstraction 
  (depends on spring-core, spring-beans, spring-aop, spring-context)
  Define this if you use Spring Transactions or DAO Exception Hierarchy
  (org.springframework.transaction.*/org.springframework.dao.*)-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-tx</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>
<!-- JDBC Data Access Library 
  (depends on spring-core, spring-beans, spring-context, spring-tx)
  Define this if you use Spring's JdbcTemplate API 
  (org.springframework.jdbc.*)-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>
<!-- Object-to-Relation-Mapping (ORM) integration with Hibernate, JPA and iBatis.
  (depends on spring-core, spring-beans, spring-context, spring-tx)
  Define this if you need ORM (org.springframework.orm.*)-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-orm</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>
<!-- Object-to-XML Mapping (OXM) abstraction and integration with JAXB, JiBX, 
  Castor, XStream, and XML Beans.
  (depends on spring-core, spring-beans, spring-context)
  Define this if you need OXM (org.springframework.oxm.*)-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-oxm</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>
<!-- Web application development utilities applicable to both Servlet and 
  Portlet Environments 
  (depends on spring-core, spring-beans, spring-context)
  Define this if you use Spring MVC, or wish to use Struts, JSF, or another
  web framework with Spring (org.springframework.web.*)-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-web</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>
<!-- Spring MVC for Servlet Environments 
  (depends on spring-core, spring-beans, spring-context, spring-web)
  Define this if you use Spring MVC with a Servlet Container such as 
  Apache Tomcat (org.springframework.web.servlet.*)-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>
<!-- Spring MVC for Portlet Environments 
  (depends on spring-core, spring-beans, spring-context, spring-web)
  Define this if you use Spring MVC with a Portlet Container 
  (org.springframework.web.portlet.*)-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-webmvc-portlet</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>
<!-- Support for testing Spring applications with tools such as JUnit and TestNG
  This artifact is generally always defined with a 'test' scope for the 
  integration testing framework and unit testing stubs-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-test</artifactId>
  <version>${org.springframework.version}</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

Antwoord 2, autoriteit 13%

Spring (tegenwoordig) maakt het gemakkelijk om Spring aan een project toe te voegen door slechts één afhankelijkheid te gebruiken, bijvoorbeeld

<dependency>
 <groupId>org.springframework</groupId>
 <artifactId>spring-context</artifactId>
 <version>3.1.2.RELEASE</version>
</dependency> 

Dit wordt opgelost in

[INFO] The following files have been resolved:
[INFO]  aopalliance:aopalliance:jar:1.0:compile
[INFO]  commons-logging:commons-logging:jar:1.1.1:compile
[INFO]  org.springframework:spring-aop:jar:3.1.2.RELEASE:compile
[INFO]  org.springframework:spring-asm:jar:3.1.2.RELEASE:compile
[INFO]  org.springframework:spring-beans:jar:3.1.2.RELEASE:compile
[INFO]  org.springframework:spring-context:jar:3.1.2.RELEASE:compile
[INFO]  org.springframework:spring-core:jar:3.1.2.RELEASE:compile
[INFO]  org.springframework:spring-expression:jar:3.1.2.RELEASE:compile

Bekijk de pagina Spring Framework-documentatievoor meer informatie.


Antwoord 3

<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
  <version>3.0.0.RELEASE</version>
</dependency>

Antwoord 4

Aangezien deze vraag nog steeds behoorlijk wat views krijgt, is het misschien handig om op te merken dat het voor Spring 4+ het gemakkelijkst is om Spring Booten de Spring Boot starter POM’s.

Met Spring Boot zijn er minder afhankelijkheden om te beheren (en dus minder conflicten), en het opzetten van een werkende, goed geïntegreerde Spring Context is een stuk eenvoudiger. Ik raad het ten zeerste aan.


Antwoord 5

Welke lessen ontbreken? De klassenaam zelf zou een goede aanwijzing moeten zijn voor de ontbrekende module.

Ter info, ik weet dat het erg handig is om de uber spring-pot op te nemen, maar dit veroorzaakt echt problemen bij de integratie met andere projecten. Een van de voordelen van het afhankelijkheidssysteem is dat het versieconflicten tussen de afhankelijkheden zal oplossen.

Als mijn bibliotheek afhankelijk is van spring-core:2.5 en jij bent afhankelijk van mijn bibliotheek en uber-spring:3.0, dan heb je nu 2 versies van spring op je klassenpad.

Je kunt dit omzeilen met uitsluitingen, maar het is veel gemakkelijker om de afhankelijkheden correct weer te geven en je er geen zorgen over te maken.


Antwoord 6

Je kunt een spring-context-afhankelijkheid toevoegen voor lentepotten. Je krijgt er de volgende potjes bij.

<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-context</artifactId>
  <version>5.0.5.RELEASE</version>
</dependency>

Voorjaarscontextafhankelijkheden

als u ook webcomponenten wilt, kunt u de afhankelijkheid van spring-webmvcgebruiken.

<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
  <version>5.0.5.RELEASE</version>
</dependency>

Spring webmvc afhankelijkheden

Je kunt elke gewenste versie gebruiken. Ik heb hier 5.0.5.RELEASE gebruikt.


Antwoord 7

Je kunt dit proberen

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-core</artifactId>
    <version>3.1.0.RELEASE</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-web</artifactId>
    <version>3.1.0.RELEASE</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
    <version>3.1.0.RELEASE</version>
  </dependency>
</dependencies>`

Antwoord 8

Gebruik een stuklijst om versieproblemen op te lossen.

het kan zijn dat een bibliotheek van derden, of een ander Spring-project,
haalt een transitieve afhankelijkheid naar een oudere release. Als u dit vergeet
expliciet zelf een directe afhankelijkheid aangeven, allerlei soorten
onverwachte problemen kunnen optreden.

Om dergelijke problemen op te lossen, ondersteunt Maven het concept van een “factuur”
materialen” (BOM) afhankelijkheid.

https://docs.spring.io/spring/docs/4.3.18.RELEASE/spring-framework-reference/html/overview.html#overview-maven-bom

<dependency>
 <groupId>org.springframework</groupId>
 <artifactId>spring-framework-bom</artifactId>
 <version>3.2.12.RELEASE</version>
 <type>pom</type>
</dependency>

Other episodes