Wat is het verschil tussen <strong> en <em> tags?

Beide benadrukken tekst. De tag <em>geeft tekst cursief weer, terwijl <strong>deze vetgedrukt maakt. Is dit het enige verschil?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Ja, de definitie van wat ‘sterke nadruk’ wordt vergeleken met alleen ‘nadruk’ is nogal wollig. De enige standaarddefinitiezou zijn: “het is benadrukt, maar meer!!”.

Persoonlijk gebruik ik <em>voor normale nadruk waar je het benadrukte woord op een andere toon zou lezen, en <strong>voor dat ding waar je sleutelwoorden en -zinnengebruikt om ze uit de tekst te halen, zodat mensen die de tekst doorbladeren, de onderwerpen kunnen kiezen.

Dit is geen standaardinterpretatie, maar het is logisch en wordt op de juiste manier weergegeven door de standaard cursief/vetgedrukte stijlen. Wat je ook doet, wees consequent.


Antwoord 2, autoriteit 29%

<strong> is een tag die u rond een zin of woordgroep zou plaatsen om aan te geven dat “dit belangrijker is dan de omringende tekst”.

<em> wordt over het algemeen gebruikt om de klemtoon van een woord in een zin aan te geven.

Bijvoorbeeld:

Ondanks wat sommigen misschien zeggen, iseen semantisch verschil tussen de elementen.

Voor een duidelijk onderscheid tussen nadruk en belang, en meer voorbeelden, zie het HTML 5-concept.


Antwoord 3, autoriteit 9%

In HTML4:

EM geeft nadruk aan.

STRONG: geeft een sterkere nadruk aan.

http://www.w3.org /TR/html4/struct/text.html#h-9.2.1


Antwoord 4, autoriteit 4%

Merk op dat het verschil gaat veranderen:

In HTML 4.01 is de tag <strong>gedefinieerd
sterk benadrukte tekst, maar in HTML 5
het definieert belangrijke tekst.

Maakt het probleem niet duidelijker, toch?

Other episodes