Angular 2 Hash (#) van de URL verwijderen

Ik probeer het #-teken van de url in Angular 2 te verwijderen, maar ik kon geen goede uitleg vinden over hoe ik het kan verwijderen zonder enig probleem te genereren.

Ik herinner me dat het op AngularJS 1 gemakkelijker was om $locationProvider.html5Mode(true);

toe te voegen

Ik zou het ook op prijs stellen als je me kunt vertellen of dit een goede gewoonte is (verwijderen van #) of de SEO voor de applicatie kan beïnvloeden (of verbeteren).

PS: ik gebruik Angular 2 met typoscript


Antwoord 1, autoriteit 100%

Zoals @Volodymyr Bilyachat al aangaf, is PathLocationStrategyeen standaard locatiestrategiein Angular2, en als de #aanwezig is in de url, moet dat ergens zijn overschreven.

Controleer naast de moduleproviders uw module-import, deze kan ook worden overschreven door de { useHash: true }op te geven als het tweede argument van de RouterModule.forRoot:

imports: [
  ...
  RouterModule.forRoot(routes, { useHash: true }) // remove second argument
]

Houd er rekening mee dat wanneer u PathLocationStrategygebruikt, u uw webserver moet configureren om index.html(het toegangspunt van de app) voor alle aangevraagde locaties te dienen.

Hier zijn configuratievoorbeelden voor enkele van de populaire webservers: https://angular .io/guide/deployment#fallback-configuration-examples


Antwoord 2, autoriteit 42%

In angular is er locatiestrategie

Kijk in app.module.ts waar de app is opgestart, daar heb je

@NgModule({
.......
 providers: [
....
  { provide: LocationStrategy, useClass: HashLocationStrategy },
....
]
});

En verwijder dit onderdeel aangezien PathLocationStrategy standaard is strategie


Antwoord 3, autoriteit 24%

Bovenstaande antwoorden hebben de juiste uitleg over het verwijderen van de hash uit de URL, maar wanneer u LocationStrategywijzigt, wordt uw back-end beïnvloed omdat de back-end niet al uw Angular 2Routes. Hier zijn de stappen om hash te verwijderen met de back-end ondersteuning.

1) Verander Angular om PathLocationStrategy te gebruiken

@NgModule({
 .....
 providers: [
  // Below line is optional as default LocationStrategy is PathLocationStrategy
  {provide: LocationStrategy, useClass: PathLocationStrategy} 
 ]
})

2) Wijzig de basis Href in index.html, Angular2 zal alle routes na de basis Href afhandelen

<base href="/app-context/">

Bijvoorbeeld

<base href="/app/">

3) Op de backend-server moeten we het index.html-bestand renderen voor elk verzoek met het onderstaande patroon

"/app/**" - Render index.html for any request coming with "/app/**" pattern

index.html

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>My App</title>
  <base href="/app/">
 </head>
 <body>
  <app-root>Loading...</app-root>
  <script type="text/javascript" src="vendor.bundle.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="main.bundle.js"></script>
 </body>
</html>

Other episodes