Wat betekent de regex \S in JavaScript?

Wat betekent /\S/ in een regex?

while (cur ! = null) {
  if (cur.nodeType == 3 && ! /\S/. test(cur.nodeValue)) {
    element. removeChild(cur);
  } else if (cur. nodeType == 1) {
    cleanWhitespace(cur);
  }
}

Antwoord 1, autoriteit 100%

\skomt overeen met witruimte (spaties, tabs en nieuwe regels). \swordt genegeerd \s.


Antwoord 2, autoriteit 41%

\skomt overeen met alles behalve een witruimte, volgens deze referentie.


Antwoord 3, autoriteit 10%

Ik geloof dat het ‘alles behalve een witruimteteken’ betekent.


Antwoord 4, autoriteit 5%

/\S/.test(string)retourneert true als en alleen als er een niet-spatieteken in stringstaat. Tab en nieuwe regel tellen als spaties.


Antwoord 5

De \smetacharacterkomt overeen met witruimtetekens.

Other episodes