TypeError: tekenreeksindexen moeten gehele getallen zijn (Python)

Ik probeer de ‘id’-waarde op te halen: ad284hdnn.

Ik krijg de volgende foutmelding: TypeError: string indices must be integers

data = response.json()
print data
for key in data['result']:
     print key['id']

Hier is de json die wordt geretourneerd bij het afdrukken van de gegevensreeks.

{u'meta': {u'httpStatus': u'200 - OK', u'requestId': u'12345'}, u'result': {u'username': u'[email protected]', u'firstName': u'joe', u'lastName': u'bloggs', u'accountStatus': u'active', u'id': u'ad284hdnn'}}

Antwoord 1, autoriteit 100%

data['result']is een woordenboek. Itereren over dictbetekent itereren over zijn sleutels. Daarom slaat de variabele keyeen string op. Daarom verhoogt key['id']TypeError: string indices must be integers.

Other episodes