TypeError: int() argument moet een string, een bytes-achtig object of een getal zijn, niet ‘list’

Ik heb problemen met het doorgeven van een functie als parameter aan een andere functie. Dit is mijn code:

ga.py:

def display_pageviews(hostname):
  pageviews_results = get_pageviews_query(service, hostname).execute()
  if pageviews_results.get('rows', []):
    pv = pageviews_results.get('rows')
    return pv[0]
  else:
    return None
def get_pageviews_query(service, hostname): 
  return service.data().ga().get(
    ids=VIEW_ID,
    start_date='7daysAgo',
    end_date='today',
    metrics='ga:pageviews',
    sort='-ga:pageviews',
    filters='ga:hostname==%s' % hostname,)

modellen.py:

class Stats(models.Model):
  user = models.OneToOneField('auth.User')
  views = models.IntegerField()
  visits = models.IntegerField()
  unique_visits = models.IntegerField()

updatestats.py:

class Command(BaseCommand):
  def handle(self, *args, **options):
    users = User.objects.all()
    try:
      for user in users:
        hostname = '%s.%s' % (user.username, settings.NETWORK_DOMAIN)
        stats = Stats.objects.update_or_create(
          user=user,
          views=display_pageviews(hostname),
          visits=display_visits(hostname),
          unique_visits=display_unique_visits(hostname),)
    except FieldError:
      print ('There was a field error.')

Als ik dit uitvoer: python manage.py updatestatskrijg ik de foutmelding:

TypeError: int() argument moet een string, een bytes-achtig object of a . zijn
nummer, niet ‘lijst’

Ik weet niet waardoor dit komt. Ik heb geprobeerd het naar een string te converteren, maar ik krijg dezelfde foutmelding. Enig idee?

Volledige traceback:

Traceback (most recent call last):
 File "manage.py", line 20, in <module>
  execute_from_command_line(sys.argv)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 353, in execute_from_command_line
  utility.execute()
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 345, in execute
  self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/core/management/base.py", line 348, in run_from_argv
  self.execute(*args, **cmd_options)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/core/management/base.py", line 399, in execute
  output = self.handle(*args, **options)
 File "/Users/myusername/project/Dev/project_files/project/main/management/commands/updatestats.py", line 23, in handle
  unique_visits=display_unique_visits(hostname),)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/manager.py", line 122, in manager_method
  return getattr(self.get_queryset(), name)(*args, **kwargs)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/query.py", line 480, in update_or_create
  obj = self.get(**lookup)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/query.py", line 378, in get
  clone = self.filter(*args, **kwargs)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/query.py", line 790, in filter
  return self._filter_or_exclude(False, *args, **kwargs)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/query.py", line 808, in _filter_or_exclude
  clone.query.add_q(Q(*args, **kwargs))
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/sql/query.py", line 1243, in add_q
  clause, _ = self._add_q(q_object, self.used_aliases)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/sql/query.py", line 1269, in _add_q
  allow_joins=allow_joins, split_subq=split_subq,
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/sql/query.py", line 1203, in build_filter
  condition = self.build_lookup(lookups, col, value)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/sql/query.py", line 1099, in build_lookup
  return final_lookup(lhs, rhs)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/lookups.py", line 19, in __init__
  self.rhs = self.get_prep_lookup()
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/lookups.py", line 57, in get_prep_lookup
  return self.lhs.output_field.get_prep_lookup(self.lookup_name, self.rhs)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/fields/__init__.py", line 1860, in get_prep_lookup
  return super(IntegerField, self).get_prep_lookup(lookup_type, value)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/fields/__init__.py", line 744, in get_prep_lookup
  return self.get_prep_value(value)
 File "/Users/myusername/project/Dev/lib/python3.4/site-packages/django/db/models/fields/__init__.py", line 1854, in get_prep_value
  return int(value)
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not 'list'

Bewerken:

Ok, ik begrijp wat het probleem is. Ik heb de shell gebruikt om het type functie-uitvoer te krijgen:

>>> type(display_pageviews('test.domain.com'))
<class 'list'>

Ik heb het geprobeerd, maar het wordt nog steeds als een lijst beschouwd:

pv = pageviews_results.get('rows')[0]
  return pv

Antwoord 1, autoriteit 100%

Wat de fout aangeeft, is dat je een hele lijst niet kunt converteren naar een geheel getal. Je zou een index uit de lijst kunnen halen en die omzetten in een geheel getal:

x = ["0", "1", "2"] 
y = int(x[0]) #accessing the zeroth element

Als je een hele lijst naar een geheel getal wilt converteren, moet je de lijst eerst naar een tekenreeks converteren:

x = ["0", "1", "2"]
y = ''.join(x) # converting list into string
z = int(y)

Als uw lijstelementen geen tekenreeksen zijn, moet u ze naar tekenreeksen converteren voordat u str.joingebruikt:

x = [0, 1, 2]
y = ''.join(map(str, x))
z = int(y)

Zorg er ook voor dat u, zoals hierboven vermeld, geen geneste lijst retourneert.


Antwoord 2

Argument

int() moet een tekenreeks, een bytes-achtig object of een getal zijn, niet ‘NoneType’

Volgens de fout kun je strings-type data niet converteren naar gehele getallen. Dus als een kolom null-waarden bevat als NaN, dan is het type NaN float, dus je kunt dat converteren naar float.

controleer type NaN -> type(np.NaN) ==> zweven

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes