tekens invoegen aan het begin en einde van een string

Ik ben nieuw en probeer een manier te vinden om een aantal L’s aan het begin en einde van een string in te voegen. Dus als ik een string heb die zegt

“waar heb ik vanmorgen mijn cupcake neergezet”

En ik wil 1 L aan het begin en 2 L’s aan het einde invoegen, dus het ziet eruit als: “Lwaar heb ik mijn cupcake vanmorgen gelegdLL” Hoe doe ik dit. bedankt


Antwoord 1, autoriteit 100%

Tekenreeksen zijn onveranderlijk, dus u kunt geen tekens invoegen in een bestaande tekenreeks. Je moet een nieuwe string maken. U kunt tekenreeksaaneenschakeling gebruiken om te doen wat u wilt:

yourstring = "L" + yourstring + "LL"

Merk op dat je ook een string met n ls kunt maken door vermenigvuldiging te gebruiken:

m = 1
n = 2
yourstring = ("L" * m) + yourstring + ("L" * n)

Antwoord 2, autoriteit 20%

Voor de volledigheid samen met de andere antwoorden:

yourstring = "L%sLL" % yourstring

Of, meer voorwaarts compatibel met Python 3.x:

yourstring = "L{0}LL".format(yourstring)

Antwoord 3, autoriteit 17%

Je kunt ook join gebruiken:

yourstring = ''.join(('L','yourstring','LL'))

Resultaat:

>>> yourstring
'LyourstringLL'

Antwoord 4, autoriteit 6%

Als u ergens anders een andere tekenreeks in een bestaande tekenreeks wilt invoegen, kunt u de onderstaande selectiemethode gebruiken.

Teken op tweede positie aanroepend:

>>> s = "0123456789"
>>> s[2]
'2'

Belbereik met begin- en eindpositie:

>>> s[4:6]
'45'

Een deel van een string voor die positie aanroepen:

>>> s[:6]
'012345'

Een deel van een string aanroepen na die positie:

>>> s[4:]
'456789'

Uw string invoegen op de 5e positie.

>>> s = s[:5] + "L" + s[5:]
>>> s
'01234L56789'

Ook sis gelijk aan s[:].

Met je vraag kun je al je string gebruiken, d.w.z.

>>> s = "L" + s + "LL"

of als "L"een andere string is (ik noem het bijvoorbeeld l), dan mag je die code gebruiken:

>>> s = l + s + (l * 2)

Antwoord 5, autoriteit 6%

Toevoegen aan C2H5OH’s antwoord, in Python 3.6+ kun je opmaakstrings gebruiken om het een beetje schoner te maken:

s = "something about cupcakes"
print(f"L{s}LL")

Antwoord 6

Stel dat we een string hebben met de naam yourstring:

for x in range(0, [howmanytimes you want it at the beginning]):
    yourstring = "L" + yourstring
for x in range(0, [howmanytimes you want it at the end]):
    yourstring += "L"

Antwoord 7

je kunt hiervoor f strings gebruiken

foo = "where did I put my cupcake this morning"
bar = 'L'
foobar = f'{bar*10}{foo}'
print(foobar)

je kunt 10vervangen door hoe vaak je L’s in je string wilt zetten
voor het einde kun je ook hetzelfde doen

foo = "where did I put my cupcake this morning"
bar = 'L'
foobar = f'{bar*10}{foo}{bar*10}'
print(foobar)

Other episodes