jQuery “niet alleen-lezen” selector

Ik ben op zoek naar iets in de trant van…

$(':input:not(readonly)') // all inputs which are not readonly

maar moeite om de syntaxis te vinden.

Enige tips? bedankt


Antwoord 1, autoriteit 100%

Dit zou moeten werken:

$(":input:not([readonly])")

Antwoord 2, autoriteit 27%

$('input:not([readonly])')

zou alleen-lezen, readonly=”true” en readonly=”readonly” omvatten


Antwoord 3, autoriteit 3%

Ik heb onlangs iets soortgelijks als dit gedaan:

$('#element').find(':input').not(':input[readonly]');

Antwoord 4, autoriteit 2%

Ik veronderstel dat u op zoek bent naar iets als het volgende:

$('input:not([readonly="readonly"])')

Bekijk de verschillende attribuutselectorsvan jQuery.


Antwoord 5

Ik wil graag nog een antwoord toevoegen dat voor mij werkt, met context https://api.jquery. com/context/

$(this).context.readOnly == false / true

Other episodes