jQuery haal de afbeelding src op

Ik hoop dat als ik op de knop klik, ik de specifieke img src kan krijgen en de img src kan tonen in het div class img-blockblok.

HTML

<button class="button">Click</button>
<div class="img1">
  <img src="img.jpg" alt="">
</div>
<div class="img-block"></div>

CSS

.img-block{
  position: absolute;
  top:10%;
  right:10%;
  background-color: red;
  width: 500px;
  height: 500px;
}
.img1 img{
  width: 200px;
}

JS

$('.button').click(function(){
 var images = $('.img1 img').attr(src);
 alert(images);   
});

Maar nu sta ik voor het probleem om de img src te krijgen.
Dus ik gebruik alert om de test te maken, het resultaat is dat het niets waarschuwt.


Antwoord 1, autoriteit 100%

src moet tussen aanhalingstekens staan:

$('.img1 img').attr('src');

Antwoord 2, autoriteit 4%

voor volledig gebruik van url

$('#imageContainerId').prop('src')

voor gebruik van relatieve afbeeldings-URL’s

$('#imageContainerId').attr('src')

function showImgUrl(){
 console.log('for full image url ' + $('#imageId').prop('src') );
 console.log('for relative image url ' + $('#imageId').attr('src'));
}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<img id='imageId' src='images/image1.jpg' height='50px' width='50px'/>
<input type='button' onclick='showImgUrl()' value='click to see the url of the img' />

Snippet uitvouwen


Antwoord 3, autoriteit 2%

Misschien vind je likr

$('.class').find('tag').attr('src');

Antwoord 4

Bij het omgaan met de HTML DOM (dwz this), moet de arrayselector [0]worden gebruikt om het jQuery-element uit de Javascript-array op te halen.

p>

$(this)[0].getAttribute('src');

Antwoord 5

Dit is wat je nodig hebt

$('img').context.currentSrc

Antwoord 6

In mijn geval werkte dit formaat op de nieuwste versie van jQuery:

$('img#post_image_preview').src;

Antwoord 7

html :

<img id="img_path_" width="24" height="24" src=".." class="img-fluid" alt=“">

js:

$('#img_path_').attr('src')

Other episodes