java.security.AccessControlException: toegang geweigerd (java.io.FilePermission

Ik probeer een bestand in een map te maken, maar ik krijg een uitzondering als

java.security.AccessControlException: Access denied

Ik werk in een Windows-omgeving. Ik kan een map maken vanuit de Windows Verkenner, maar niet vanuit de Java-code.

Hoe kan ik dit probleem oplossen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Binnen uw <jre location>\lib\security\java.policyprobeer het volgende toe te voegen:

grant {
permission java.security.AllPermission;
};

En kijk of het je toelaat. Als dit het geval is, moet u meer gedetailleerde machtigingen toevoegen.

Zie:

Java 8-documentatie voor java.policy-bestanden

en

http://java.sun.com/developer/onlineTraining/Programming/JDCBook/appA.html


Antwoord 2, autoriteit 43%

Hoewel het niet wordt aanbevolen, maar als u uw webtoepassing echt toegang wilt geven tot een map buiten de implementatiemap. U moet de volgende toestemming toevoegen in het bestand java.policy(pad is zoals in het antwoord van Petey B)

permission java.io.FilePermission "your folder path", "write"

In jouw geval zou het zijn

permission java.io.FilePermission "S:/PDSPopulatingProgram/-", "write"

Hier betekent /-alle bestanden of submappen in deze map.

Waarschuwing:maar door dit te doen, brengt u een beveiligingsrisico met zich mee.


Antwoord 3

Beschrijf het hier gewoon
op Windows moet u het teken \escapen:

"e:\\directory\\-"

Other episodes