Indexfout: lijstindex buiten bereik (Python)

Ik ben een beginnend programmeur en ik weet niet zeker wat dit betekent…

Indexfout: lijstindex buiten bereik


Antwoord 1, autoriteit 100%

Over het algemeen betekent dit dat u een index verstrekt waarvoor geen lijstelement bestaat.

Bijvoorbeeld, als uw lijst [1, 3, 5, 7]was, en u vroeg om het element bij index 10, dan zou u ver buiten de grenzen zijn en een foutmelding krijgen, omdat alleen elementen 0 tot en met 3 bestaan.

Other episodes