ImportError: Geen module met de naam Afbeelding

Ik heb ook geprobeerd

from PIL import Image

maar ik krijg ImportError: Geen module met de naam PIL.

Ik heb PIL met succes geïnstalleerd met

pip install pil

en ik heb ook xcode-opdrachtregelprogramma’s geïnstalleerd. Niets lijkt te werken.

Details:

Mac OS X 10.9

Python 2.7.6

python is /Bibliotheek/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/python

python is /usr/bin/python

python is /usr/local/bin/python

Naam: PIL

Versie: 1.1.7

Locatie: /usr/local/lib/python2.7/site-packages/PIL


Antwoord 1, autoriteit 100%

De PIL-distributie is verkeerd verpakt voor het leggen van eieren.

In plaats daarvan Pillow, de vriendelijke PIL-vork.


Antwoord 2

Op een systeem waarop zowel Python 2 als 3 is geïnstalleerd en met pip2-geïnstalleerde Pillow die geen Imagelevert, is het mogelijk om PIL voor Python 2 op een bepaalde manier te installeren dat lost ImportError: No module named Imageop:

easy_install-2.7 --user PIL

of

sudo easy_install-2.7 PIL

Other episodes