hoe kan ik een Java-code efficiënt vertalen naar python?

Ik zou het geweldig vinden als je me zou kunnen vertellen hoe je een code van Java naar python kunt vertalen.
Moet men het handmatig doen? is er een tool om het automatisch te converteren?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Als je Java-code naar Python wilt vertalen, moet je deze handmatig vertalen. Automatische conversie heeft over het algemeen niet de juiste kwaliteit. Het lijkt erop dat er een aantal tools zijn, b.v. java2pythonmaar de auteur stelt

Het is niet gegarandeerd dat de gegenereerde Python-code wordt uitgevoerd, en het is ook niet gegarandeerd syntactisch geldige Python te zijn.

Het converteren van een bibliotheek naar een andere programmeertaal is nooit een gemakkelijke taak.

Als je gewoon een java-bibliotheek wilt gebruiken in een toepassing die je in python wilt schrijven, kun je jythoneen keer proberen.

Other episodes