Hoe grep ik voor hoofdletterongevoelige tekenreeks in een bestand?

Ik heb een bestand file1dat eindigt op
Success...OF
Success...

Ik wil grepvoor het woord successop een manier die niet hoofdlettergevoelig is.

Ik heb het volgende commando geschreven, maar het is hoofdlettergevoelig

cat file1 | grep "success\.\.\."

Hoe kan ik het veranderen zodat het returns 0met zowel Success...OF
Success...


Antwoord 1, autoriteit 100%

U kunt de vlag -igebruiken die uw patroon niet hoofdlettergevoelig maakt:

grep -iF "success..." file1

Bovendien is catniet nodig. grepneemt een bestand met de syntaxis grep <pattern> <file>. Ik heb ook de vlag -Fgebruikt om naar een vaste tekenreeks te zoeken om te voorkomen dat ik aan de ellips ontsnapt.


Antwoord 2

Voor mij SQL=echo $line | grep -iF "SQL";
HET werkt perfect

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 2 =

Other episodes