Hoe gebruik je radio bij veranderingsgebeurtenis?

Ik heb twee keuzerondjes
op change event ik wil change button Hoe is het mogelijk?
Mijn code

<input type="radio" name="bedStatus" id="allot" checked="checked" value="allot">Allot
<input type="radio" name="bedStatus" id="transfer" value="transfer">Transfer

Script

<script>
  $(document).ready(function () {
    $('input:radio[name=bedStatus]:checked').change(function () {
      if ($("input[name='bedStatus']:checked").val() == 'allot') {
        alert("Allot Thai Gayo Bhai");
      }
      if ($("input[name='bedStatus']:checked").val() == 'transfer') {
        alert("Transfer Thai Gayo");
      }
    });
  });
</script>

Antwoord 1, autoriteit 100%

U kunt thisgebruiken, wat verwijst naar het huidige input-element.

$('input[type=radio][name=bedStatus]').change(function() {
  if (this.value == 'allot') {
    alert("Allot Thai Gayo Bhai");
  }
  else if (this.value == 'transfer') {
    alert("Transfer Thai Gayo");
  }
});

http://jsfiddle.net/4gZAT/

Houd er rekening mee dat je de waarde vergelijkt met allotin zowel if-statements als :radioselector is verouderd.

Als u geen jQuery gebruikt, kunt u de methoden document.querySelectorAllen HTMLElement.addEventListenergebruiken:

var radios = document.querySelectorAll('input[type=radio][name="bedStatus"]');
function changeHandler(event) {
  if ( this.value === 'allot' ) {
   console.log('value', 'allot');
  } else if ( this.value === 'transfer' ) {
   console.log('value', 'transfer');
  } 
}
Array.prototype.forEach.call(radios, function(radio) {
  radio.addEventListener('change', changeHandler);
});

Antwoord 2, Autoriteit 14%

Een aanpassing van het bovenstaande antwoord …

$('input[type=radio][name=bedStatus]').on('change', function() {
 switch ($(this).val()) {
  case 'allot':
   alert("Allot Thai Gayo Bhai");
   break;
  case 'transfer':
   alert("Transfer Thai Gayo");
   break;
 }
});
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<input type="radio" name="bedStatus" id="allot" checked="checked" value="allot">Allot
<input type="radio" name="bedStatus" id="transfer" value="transfer">Transfer

Antwoord 3, Autoriteit 4%

Een eenvoudiger en een reiniger manier zou zijn om een ​​klasse met @ OHGODWHY’s antwoord

te gebruiken

<input ... class="rButton">
<input ... class="rButton">

Script

​$( ".rButton" ).change(function() {
  switch($(this).val()) {
    case 'allot' :
      alert("Allot Thai Gayo Bhai");
      break;
    case 'transfer' :
      alert("Transfer Thai Gayo");
      break;
  }      
});​

Antwoord 4, autoriteit 2%

$(document).ready(function () {
  $('#allot').click(function () {
    if ($(this).is(':checked')) {
      alert("Allot Thai Gayo Bhai");
    }
  });
  $('#transfer').click(function () {
    if ($(this).is(':checked')) {
      alert("Transfer Thai Gayo");
    }
  });
});

JS Fiddle


Antwoord 5

Gebruik onchage-functie

<input type="radio" name="bedStatus" id="allot" checked="checked" value="allot" onchange="my_function('allot')">Allot
<input type="radio" name="bedStatus" id="transfer" value="transfer" onchange="my_function('transfer')">Transfer
<script>
 function my_function(val){
  alert(val);
 }
</script>

Antwoord 6

Eenvoudige ES6(alleen javascript)oplossing.

document.forms.demo.bedStatus.forEach(radio => {
 radio.addEventListener('change', () => {
  alert(`${document.forms.demo.bedStatus.value} Thai Gayo`);
 })
});
<form name="demo">
 <input type="radio" name="bedStatus" value="Allot" checked>Allot
 <input type="radio" name="bedStatus" value="Transfer">Transfer
</form>

Antwoord 7

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
 const els = document.querySelectorAll('[name="bedStatus"]');
 const capitalize = (str) =>
  `${str.charAt(0).toUpperCase()}${str.slice(1)}`;
 const handler = (e) => alert(
  `${capitalize(e.target.value)} Thai Gayo${e.target.value === 'allot' ? ' Bhai' : ''}`
 );
 els.forEach((el) => {
  el.addEventListener('change', handler);
 });
});

Antwoord 8

Als de keuzerondjes dynamisch worden toegevoegd, wilt u dit misschien gebruiken

$(document).on('change', 'input[type=radio][name=bedStatus]', function (event) {
  switch($(this).val()) {
   case 'allot' :
    alert("Allot Thai Gayo Bhai");
    break;
   case 'transfer' :
    alert("Transfer Thai Gayo");
    break;
  }   
});

Antwoord 9

<input type="radio" name="radio" value="upi">upi
<input type="radio" name="radio" value="bankAcc">Bank
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
 $('input[type=radio][name=radio]').change(function() {
  if (this.value == 'upi') {
  //write your logic here
  }
 else if (this.value == 'bankAcc') {
  //write your logic here
 }
 });
 </script>

Antwoord 10

$(document).ready(function () {
  $('input:radio[name=bedStatus]:checked').change(function () {
    if ($("input:radio[name='bedStatus']:checked").val() == 'allot') {
      alert("Allot Thai Gayo Bhai");
    }
    if ($("input:radio[name='bedStatus']:checked").val() == 'transfer') {
      alert("Transfer Thai Gayo");
    }
  });
});

Antwoord 11

Voeg de klasse “Pnradio” toe aan de keuzerondjes,
Schakel vervolgens over met .Attr (‘id’)

<input type="radio" id="sampleradio1" class="pnradio" />
<input type="radio" id="sampleradio2" class="pnradio" />
  $('.pnradio').click(function() {
     switch ($(this).attr('id')) {
      case 'sampleradio1':
       alert("xxx");
       break;
      case 'sampleradio2':
       alert("xxx");
       break;
     }
    });

Other episodes