Hoe formatteer je code in Visual Studio Code (VSCode)?

Wat is het equivalent van Ctrl+ K+ Fen Ctrl+ K+ Dop Windows in Visual Studio voor het opmaken of "verfraaien" van code in de Visual Studio Code-editor?


Antwoord 1, autoriteit 100%

De code-opmaak is beschikbaar in Visual Studio Code via de volgende sneltoetsen:

 • Op Windows Shift+ Alt+ F
 • Op Mac Shift+ Optie+ F
 • Op Linux Ctrl+ Shift+ I

Als alternatief kunt u de snelkoppeling, evenals andere snelkoppelingen, vinden via het 'Opdrachtenpalet' in de editor met Ctrl+Shift+ P (of Command+ Shift+ Pop Mac), en zoek vervolgens naar document opmaak.

Voor niet-opgeslagen fragmenten

 1. Open opdrachtpalet (Win: F1of Ctrl+Shift+P)

 2. Zoek 'Taalmodel wijzigen'

 3. Taal selecteren, b.v. json. De syntaxis zou nu gemarkeerd moeten zijn.

 4. Document opmaken (bijv. Command Palette openen -> 'Document opmaken')

Ongedaan maken

 1. Selecteer tekst
 2. Opdrachtpalet -> Join Lines

'Toon de foto's'

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in
voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 2, autoriteit 11%

Snelkoppeling voor codeopmaak:

Visual Studio-code op Windows - Shift+ Alt+ F

Visual Studio-code op MacOS - Shift+ Optie+ F

Visual Studio-code op Ubuntu - Ctrl+ Shift+ I

Je kunt deze snelkoppeling indien nodig ook aanpassen met een voorkeursinstelling.

Code-opmaak tijdens het opslaan van het bestand:

Met Visual Studio Code kan de gebruiker de standaardinstellingen aanpassen.

Als u uw inhoud automatisch wilt opmaken tijdens het opslaan, voegt u het onderstaande codefragment toe aan de werkruimte-instellingen van Visual Studio Code.

Menu Bestand>Voorkeuren>Werkruimte-instellingen

{
  // Controls if the editor should automatically format the line after typing
  "beautify.onSave": true,
  "editor.formatOnSave": true,
  // You can auto format any files based on the file extensions type.
  "beautify.JSfiles": [
    "js",
    "json",
    "jsbeautifyrc",
    "jshintrc",
    "ts"
  ]
}

Opmerking: nu kunt u TypeScript-bestanden automatisch opmaken. Check mijn update.


Antwoord 3, autoriteit 5%

Je kunt een sneltoets toevoegen in het menu Bestand>Voorkeuren>Toetsenbordsneltoetsen.

{ "key": "cmd+k cmd+d", "command": "editor.action.formatDocument" }

Of Visual Studiozoals:

{ "key": "ctrl+k ctrl+d", "command": "editor.action.formatDocument" }

Antwoord 4, autoriteit 5%

 1. Klik met de rechtermuisknop ergens in het inhoudsgebied (tekst) voor het bestand
 2. Selecteer Document opmakenin het menu:
  • Windows: Alt+Shift+F
  • Linux: Alt+Shift+I
  • macOS: ?+?+F

Voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 5, autoriteit 3%

De juiste toetscombinatie is Shift+ Alt+ F.


Antwoord 6, autoriteit 2%

Visual Studio Code 1.6.1ondersteunt "Format On Save", dat automatisch relevante geïnstalleerde formatter-extensies oppikt en het hele document bij elke opslag formatteert.

Schakel "Formaat bij opslaan" in door

. in te stellen

"editor.formatOnSave": true

En er zijn beschikbare sneltoetsen (Visual Studio Code 1.7en hoger):

Maak het hele document op: Shift+ Alt+ F

Alleen selectie opmaken: Ctrl+ K, Ctrl+ F


Antwoord 7

Op Linux is dit Ctrl+ Shift+ I.

In Windows is dit Alt+ Shift+ F. Getest met HTML/CSS/JavaScript en Visual Studio Code 1.18.0.

Voor andere talen moet u mogelijk een specifiek taalpakket installeren.


Antwoord 8

Voor Fedora

 1. Klik op File-> Preferences-> Keyboard shortcuts.
 2. Zoek onder Default Keyboard Shortcuts(Ctrl+ F) naar editor.action.format.

Mijn lees "key": "ctrl+shift+i"

Je kunt het ook wijzigen. Raadpleeg dit antwoordover hoe u... of als u een beetje lui bent om naar boven te scrollen:


U kunt een sneltoets toevoegen in "Voorkeuren->Toetsenbordsneltoetsen"

{ "key": "cmd+k cmd+d", "command": "editor.action.format" }

Of Visual Studio zoals:

{ "key": "ctrl+k ctrl+d", "command": "editor.action.format" }


Let op: de sleutel cmdis alleen voor Macs. Gebruik voor Windows en Fedora (Windows-toetsenbord) Ctrl


BEWERKEN:

Volgens Visual Code-versie 1.28.2is dit wat ik heb gevonden.

editor.action.formatbestaat niet meer. Het is nu vervangen door editor.action.formatDocumenten editor.action.formatSelection.

Typ editor.action.formatin het zoekvak om bestaande snelkoppelingen te bekijken.

Volg deze stappen om de toetscombinaties te wijzigen:

 1. Klik op editor.action.formatDocumentof editor.action.formatSelection
 2. Er verschijnt een penachtig pictogram aan de linkerkant - klik erop.
 3. Er verschijnt een pop-up. Druk op de gewenste toetsencombinatie en druk op enter.

Antwoord 9

Op Ubuntu is dit Ctrl+ Shift+ I.


Antwoord 10

Menu Bestand>Voorkeuren>Instellingen

"editor.formatOnType": true

Als je de puntkomma invoert, wordt deze opgemaakt.

Als alternatief kunt u ook "editor.formatOnSave": truegebruiken.


Antwoord 11

Klik met de rechtermuisknop op de tekst en selecteer "Code opmaken".

Visual Studio Code gebruikt intern js-beautify, maar het ontbreekt aan de mogelijkheid om de stijl die u wilt gebruiken aan te passen. Met de extensie "beautify" kun je instellingen toevoegen.


Antwoord 12

Shift+ Alt+ Fdoet het werk prima in 1.17.2 en hoger.


Antwoord 13

Om de een of andere reden werkte Alt+ Shift+ Fniet voor mij op Mac Visual Studio Code 1.3.1, en eigenlijk de commando "Document opmaken" werkte helemaal niet. Maar het commando Formatterwerkte heel goed.

Je kunt dus Command+ Shift+ Pgebruiken en Formattertypen of je eigen snelkoppeling maken in het menu Bestand>Voorkeuren>Toetsenbordsnelkoppelingen>Command+ KCommand< /kbd>+ Styp vervolgens Formatteren voeg uw snelkoppeling toe.

Bekijk een voorbeeld:

Voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 14

Code opmaken in Visual Studio.

Ik heb geprobeerd te formatteren in Windows 8.

Volg gewoon de onderstaande schermafbeeldingen.

 1. Klik op Beeld in de bovenste menubalk en klik vervolgens op Opdrachtenpalet.

  Voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

 2. Dan verschijnt er een tekstvak waar we Formaat

  moeten typen

  Shift+ Alt+ F

  Voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 15

De eenvoudigste manier die ik gebruik in Visual Studio Code (Ubuntu) is:

Selecteer de tekst die u wilt opmaken met de muis.

Klik met de rechtermuisknop en kies 'Selectie opmaken'.


Antwoord 16

In Visual Studio Code doet Shift+Alt+Fwat Ctrl+K +Ddoet in Visual Studio.


Antwoord 17

Op Mac werkt Shift+ Alt+ Fvoor mij.

Je kunt altijd de sneltoetsen in het menu controleren:

Menu Bestand>Voorkeuren>Toetsenbordsnelkoppelingenen filter op trefwoord 'format'.


Antwoord 18

De indelingssnelkoppeling in C# werkte niet voor mij totdat ik Monovoor Mac OS X, DNVMen DNX.

Voordat ik Mono installeerde, werkte de sneltoets voor automatisch formatteren (Shift+ Alt+ F) alleen voor de .jsonbestanden.


Antwoord 19

Hoewel het wijzigen van het standaardgedrag voor Visual Studio Code een extensie vereist, kunt u het standaardgedrag op werkruimte- of gebruikersniveau overschrijven. Het werkt voor de meeste ondersteunde talen (ik kan HTML, JavaScript en C# garanderen).

Werkruimteniveau

Voordelen

 • Vereist geen extensie
 • Kan worden gedeeld door teams

Resultaten

 • .vscode/settings.jsonwordt gemaakt in de hoofdmap van het project

Hoe?

 1. Ga naar: Menu Bestand>Voorkeuren>Werkruimte-instellingen

 2. Voeg "editor.formatOnType": truetoe aan settings.json en sla het op (wat het standaardgedrag voor het project waaraan u werkt overschrijft door het .vscode/settings.json-bestand te maken).

  Hoe het eruit ziet

Gebruikersomgevingsniveau

Voordelen

 • Vereist geen extensie
 • Persoonlijke ontwikkelomgeving tweeking om ze allemaal te regeren (instellingen:))

Resultaten

 • Gebruiker settings.jsonis gewijzigd (zie locatie per besturingssysteem hieronder)

Hoe?

 1. Ga naar: menu Bestand>Voorkeuren>Gebruikersinstellingen

 2. Voeg of wijzig de waarde van "editor.formatOnType": falsein "editor.formatOnType": truein de gebruikersinstellingen.json

De locatie van uw Visual Studio Code-gebruiker settings.jsonis:

Locaties van instellingenbestand, afhankelijk van uw platform, het bestand met gebruikersinstellingen bevindt zich hier:

 • Windows: %APPDATA%\Code\User\settings.json
 • Mac: $HOME/Library/Application Support/Code/User/settings.json
 • Linux: $HOME/.config/Code/User/settings.jsonHet instellingenbestand voor de werkruimte bevindt zich onder de map .vscode in uw project.

Meer details vindt u hier.


Antwoord 20

Standaard werkte deze sleutel niet voor mij op HTML-, CSS- en JavaScript-documenten.

Na zoeken vond ik de populaire plug-in JS -CSS-HTML-formattermet 133.796 installaties.

Laad na de installatie de vensters opnieuw en druk op Ctrl+
Shift+ F, en het werkt!


Antwoord 21

Selecteer de tekst, klik met de rechtermuisknop op de selectie en selecteer de optie "opdrachtpalet":

Voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Er wordt een nieuw venster geopend. Zoek naar "format" en selecteer de optie met opmaak volgens de vereiste.


Antwoord 22

Installeer gewoon Visual Studio Keymap(Visual Studio Keymap voor Visual Studio Code) door Microsoft. Probleem opgelost. :p


Antwoord 23

Gebruik op Mac ?+Ken vervolgens ?+F.


Antwoord 24

U moet eerst de juiste plug-in installeren (d.w.z. XML, C#, enz.).

Opmaak is pas beschikbaar nadat u de relevante plug-in heeft geïnstalleerd en het bestand met de juiste extensie heeft opgeslagen.


Antwoord 25

Voor degenen die willen aanpassen welke JavaScript-bestanden moeten worden geformatteerd, kunt u de extensie anygebruiken in de eigenschap JSfiles. Hetzelfde geldt voor HTML.

{
  "beautify.onSave": true,
  "beautify.JSfiles": ["js", "json", "jsbeautifyrc", "jshintrc", "ts"],
  "beautify.HTMLfiles": ["htm", "html"]
}

Hiermee wordt verfraaien bij opslaan ingeschakeld voor TypeScript, en u kunt XML toevoegen aan de HTML-optie.


Antwoord 26

Als u de stijl van het formaat-document wilt aanpassen, moet u de extensie Beautifygebruiken.

Zie deze schermafbeelding:

img


Antwoord 27

Deze niet. Gebruik dit:

Menu Bestand>Voorkeuren>Werkruimte-instellingen,
"editor.formatOnType": true


Antwoord 28

Visual Studio-code op Linux:

Ctrl+ [om het inspringen van codeblok ongedaan te maken en

Ctrl+ ]om een ​​massale inspringing te maken


Antwoord 29

Gebruik extensie...

Maakt automatische opmaak van de code mogelijk wanneer u een bestand opslaat.

Start Visual Studio Code en Quick Open(Ctrl+ P), plak de volgende opdracht en druk op Enter.

ext install format-on-save

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName =gyuha.format-on-save

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes