Hoe een bestand zippen met de cmd-regel?

Ik wil een map zippen met de opdracht batchbestand (Windows XP-batchbestand).

Als ik bijvoorbeeld een bestand wil uitpakken, kan ik de opdracht jar -xf file.zip(java) bat file gebruiken.

Zo wil ik een opdrachtregelbatch om een map te zippen.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Als u Ubuntu Linux gebruikt:

 1. Installeer zip

  sudo apt-get install zip
  
 2. Zip je map:

  zip -r {filename.zip} {foldername}
  

Als u Microsoft Windows gebruikt:

Windows wordt niet geleverd met een opdrachtregel-zip-programma, ondanks dat Windows Verkenner native Zip-bestanden ondersteunt sinds de Plus! pakket voor Windows 98.

Ik raad het open-source 7-Zip-hulpprogramma aan dat een uitvoerbaar bestand via de opdrachtregel bevat en veel verschillende archiefbestandstypen ondersteunt, met name het eigen *.7z-formaat dat superieure compressieverhoudingen biedt ten opzichte van traditionele ( PKZIP) *.zipbestanden:

 1. Download 7-Zip van de 7-Zip-startpagina

 2. Voeg het pad naar 7z.exetoe aan uw omgevingsvariabele PATH. Zie deze QA:
  Het pad en de omgevingsvariabelen instellen in Windows

 3. Open een nieuw opdrachtpromptvenster en gebruik deze opdracht om een PKZIP *.zip-bestand te maken:

  7z a -tzip {yourfile.zip} {yourfolder}
  

Cross-platform Java:

Als je de Java JDK hebt geïnstalleerd, kun je het hulpprogramma jargebruiken om Zip-bestanden te maken, aangezien *.jar-bestanden in feite gewoon worden hernoemd tot *.zip(PKZIP) bestanden:

jar -cfM {yourfile.zip} {yourfolder}

Uitleg:
* -c comprimeren
* -f specificeer bestandsnaam
* -M bevat geen MANIFEST-bestand


Antwoord 2, autoriteit 9%

Ja, we kunnen het bestand/de map zippen en uitpakken met cmd. Zie de onderstaande opdracht en je kunt gewoon verleden in cmd kopiëren en de map en bestandsnaam wijzigen

Bestand zippen/comprimeren
powershell Compress-Archive D:\Build\FolderName D:\Build\FolderName.zip

Bestand uitpakken/uitvouwen
powershell expand-archive D:\Build\FileName.zip D:\deployments\FileName


Antwoord 3, autoriteit 7%

U kunt het volgende commando gebruiken:

zip -r nameoffile.zip directory

Hopelijk helpt dit.


Antwoord 4, autoriteit 3%

Het zip-pakket moet in het systeem worden geïnstalleerd.

Een bestand zippen

zip <filename.zip> <file>

Voorbeeld:

zip doc.zip doc.txt 

Een bestand uitpakken

unzip <filename.zip>

Voorbeeld:

unzip mydata.zip

Antwoord 5, autoriteit 2%

ZIP-BESTAND via platformonafhankelijke Java zonder manifest en META-INF-map:

jar -cMf {yourfile.zip} {yourfolder}

Other episodes