Het aantal niet-NaN-elementen tellen in een numpy ndarray in Python

Ik moet het aantal niet-NaN-elementen in een numpy ndarray-matrix berekenen. Hoe zou men dit efficiënt doen in Python? Hier is mijn eenvoudige code om dit te bereiken:

import numpy as np
def numberOfNonNans(data):
  count = 0
  for i in data:
    if not np.isnan(i):
      count += 1
  return count 

Is hier een ingebouwde functie voor in numpy? Efficiëntie is belangrijk omdat ik Big Data-analyse doe.

Thnx voor alle hulp!


Antwoord 1, autoriteit 100%

np.count_nonzero(~np.isnan(data))

~keert de booleaanse matrix om die wordt geretourneerd door np.isnan.

np.count_nonzerotelt waarden die niet 0\false zijn. .sumzou hetzelfde resultaat moeten geven. Maar misschien duidelijker om count_nonzero

te gebruiken

Testsnelheid:

In [23]: data = np.random.random((10000,10000))
In [24]: data[[np.random.random_integers(0,10000, 100)],:][:, [np.random.random_integers(0,99, 100)]] = np.nan
In [25]: %timeit data.size - np.count_nonzero(np.isnan(data))
1 loops, best of 3: 309 ms per loop
In [26]: %timeit np.count_nonzero(~np.isnan(data))
1 loops, best of 3: 345 ms per loop
In [27]: %timeit data.size - np.isnan(data).sum()
1 loops, best of 3: 339 ms per loop

data.size - np.count_nonzero(np.isnan(data))lijkt hier nauwelijks de snelste te zijn. andere gegevens kunnen andere relatieve snelheidsresultaten opleveren.


Antwoord 2, autoriteit 8%

Snel te schrijven alternatief

Ook al is dit niet de snelste keuze, als prestatie geen probleem is, kun je het volgende gebruiken:

sum(~np.isnan(data)).

Prestaties:

In [7]: %timeit data.size - np.count_nonzero(np.isnan(data))
10 loops, best of 3: 67.5 ms per loop
In [8]: %timeit sum(~np.isnan(data))
10 loops, best of 3: 154 ms per loop
In [9]: %timeit np.sum(~np.isnan(data))
10 loops, best of 3: 140 ms per loop

Antwoord 3, autoriteit 2%

Een alternatief, maar een wat langzamer alternatief is om het via indexering te doen.

np.isnan(data)[np.isnan(data) == False].size
In [30]: %timeit np.isnan(data)[np.isnan(data) == False].size
1 loops, best of 3: 498 ms per loop 

Het dubbele gebruik van np.isnan(data)en de ==operator is misschien een beetje overdreven en daarom heb ik het antwoord alleen voor de volledigheid gepost.


Antwoord 4

Om te bepalen of de array schaars is, kan het helpen om een ​​deel van de nan-waarden te krijgen

np.isnan(ndarr).sum() / ndarr.size

Als dat aandeel een drempel overschrijdt, gebruik dan een schaarse array, b.v.
https://sparse.pydata.org/en/latest/

Other episodes