GCC-fout: undefined referentie naar `ITOA ‘

Als ik stdlib.h opneem dan ook ITOA () wordt niet herkend. Mijn code:

%{
#include "stdlib.h"
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int yylex(void);
char p[10]="t",n1[10];
int n ='0';
%}
%union
{
char *dval;
}
%token ID
%left '+' '-'
%left '*' '/'
%nonassoc UMINUS
%type <dval> S
%type <dval> E
%%
S : ID '=' E {printf(" x = %sn",$$);}
;
E : ID {}
| E '+' E {n++;itoa(n,n1,10);printf(" %s = %s + %s ",p,$1,$3);strcpy($$,p);strcat($$,n1);}
| E '-' E {n++;itoa(n,n1,10);printf(" %s = %s – %s ",p,$1,$3);strcpy($$,p);strcat($$,n1);}
| E '*' E {n++;itoa(n,n1,10);printf(" %s = %s * %s ",p,$1,$3);strcpy($$,p);strcat($$,n1);}
| E '/' E {n++;itoa(n,n1,10);printf(" %s = %s / %s ",p,$1,$3);strcpy($$,p);strcat($$,n1);}
;
%%
main()
{
yyparse();
}
int yyerror (char *s)
{
}

Na het uitvoeren van de code die ik kreeg:

gcc lex.yy.c y.tab.c -ll
12.y: In function ‘yyparse’:
12.y:24: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strcpy’
12.y:24: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strcat’
12.y:25: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strcpy’
12.y:25: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strcat’
12.y:26: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strcpy’
12.y:26: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strcat’
12.y:27: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strcpy’
12.y:27: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strcat’
/tmp/ccl0kjje.o: In function `yyparse':
y.tab.c:(.text+0x33d): undefined reference to `itoa'
y.tab.c:(.text+0x3bc): undefined reference to `itoa'
y.tab.c:(.text+0x43b): undefined reference to `itoa'
y.tab.c:(.text+0x4b7): undefined reference to `itoa'

Waar ben ik mis? Waarom kan het de verwijzing naar ITOA vinden? Ik heb ook geprobeerd met & lt; & GT; Beugels voor ITOA.


Antwoord 1, Autoriteit 100%

itoais een niet-standaardfunctie die wordt ondersteund door enkele compilers. Door de fout gaan, wordt het niet ondersteund door uw compiler. Uw beste gok is het gebruik van snprintf()in plaats daarvan.


Antwoord 2, Autoriteit 26%

Ik gebruik sprintfop de volgende manier:

#include <stdio.h>
char *my_itoa(int num, char *str)
{
    if(str == NULL)
    {
        return NULL;
    }
    sprintf(str, "%d", num);
    return str;
}
int main()
{
    int num = 2016;
    char str[20];
    if(my_itoa(num, str) != NULL)
    {
        printf("%s\n", str);
    }
}

Ik hoop dat dit iemands tijd zal redden;)

Other episodes