“E: Kan pakket python-pip niet vinden” op Ubuntu 18.04

Ik probeer virtualenv op Ubuntu te installeren.

Eerst stond command 'pip' not found, dus typte ik

sudo apt install python-pip

toen zei het

E: Unable to locate package python-pip

Ik heb geprobeerd WSL te resetten, te downloaden met cmd, maar het werkt niet met Ubuntu. Ik weet niet waarom. Ook al heb ik python3, virtualenv en pip gedownload met cmd. Het werkt niet met Ubuntu 18.04. Het mislukt ook op Ubuntu 14.04.

[email protected]:~$ pip
Command 'pip' not found, but can be installed with:
sudo apt install python-pip
[email protected]:~$ sudo apt install python-pip
[sudo] password for aiki:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package python-pip

Ik probeer jarvis en mycroft te installeren op win 10, maar ik moet Ubuntu gebruiken omdat het alleen met Linux werkt.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Probeer de volgende opdrachtenreeks op de Ubuntu-terminal:

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-add-repository universe
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-pip

Antwoord 2, autoriteit 91%

ls /bin/python*

Identificeer de hoogste versie van python in de lijst.
Als de hoogste versie zoiets is als python2.7, installeer dan python2-pip
Als het zoiets is als python3.8, installeer dan python3-pip

Voorbeeld voor python3.8:

sudo apt-get install python3-pip

Antwoord 3, autoriteit 78%

Probeer de volgende commando’s in terminal, dit zal beter werken:

apt-get install curl
curl https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py -o get-pip.py
python get-pip.py

Antwoord 4, autoriteit 8%

Misschien heb je python 3 pip al geïnstalleerd. In plaats van pip installkun je pip3 installgebruiken.


Antwoord 5, autoriteit 8%

Op een soort Linux, zoals distro’s gebaseerd op Debian, zou je kunnen overwegen om eerst je ‘apt-get‘ bij te werken, voor het geval je python-pip er doorheen installeert.

sudo apt-get update

Dit kan apt-get helpen om zijn indexen bij te werken en het python-pip-pakket te vinden.
Hierna zou je het als volgt kunnen installeren-

sudo apt-get install python-pip (Python2)
sudo apt-get install python3-pip (Python3)

Antwoord 6, autoriteit 4%

Om het probleem op te lossen van:

E: Unable to locate package python-pip

u zou dit moeten doen. Dit werkt met de python2.7 en je zult er niet door teleurgesteld worden.
volg de stappen die hieronder worden vermeld.
ga naar get-pip.pyen kopieer alle code ervan.
open de terminal met CTRL + ALT + T

vi get-pip.py

plak de gekopieerde code hier en verlaat de vi-editor door op

. te drukken

ESC then :wq => press Enter

Tot slot, voer nu de code uit en zie de magie

sudo python get-pip.py

Het voegt automatisch het pip-commando toe aan je Linux.
je kunt de uitvoer van mijn machine zien


Antwoord 7

Ik gebruik WSL2 op Windows 10 en ik had hetzelfde probleem. Probeer de manier die me heeft geholpen om dit op te lossen. Ik neem aan dat je python3 gebruikt.

python3 get-pip.py
sudo apt install python3-pip

Other episodes