Webpack: Bundle.js – Uncaught ReferenceError: proces is niet gedefinieerd

Hier is mijn webpack.config.js

"use strict";
module.exports = {
  entry: ['./main.js'],
  output: { path: __dirname, filename: 'bundle.js' },
  module: {
    loaders: [
      {
        test: /.js?$/,
        loader: 'babel-loader',
        exclude: /node_modules/,
        query: {
          presets: ['es2015', 'react']
        }
      },
      {test: /\.json$/, loader: "json"},
    ]
  },
  externals: {
    React: 'react',
  },
  target: "node",
};

En Main.js

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import {Table, Column, Cell} from 'fixed-data-table';
import Chart from 'chartjs';
import jQuery from 'jquery';
import vis from 'vis';
import babel from 'babel-core';

De Bundle.jswordt ingevoegd in mijn Index.html. De browser geeft dan de foutmelding:

Uncaught ReferenceError: process is not defined
  at Object.measureMethods (bundle.js:1297)
  at Object.<anonymous> (bundle.js:530)
  at __webpack_require__ (bundle.js:20)
  at Object.<anonymous> (bundle.js:288)
  at __webpack_require__ (bundle.js:20)
  at Object.<anonymous> (bundle.js:158)
  at __webpack_require__ (bundle.js:20)
  at Object.<anonymous> (bundle.js:110)
  at __webpack_require__ (bundle.js:20)
  at Object.<anonymous> (bundle.js:90)

Wat moet ik veranderen in webpack.config.js om deze fout te laten verdwijnen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Update oktober 2020:

Voor webpack 5 kunt u verwijzen naar process/browservanuit het juiste plugins-gedeelte van webpack.config.js

// webpack needs to be explicitly required
const webpack = require('webpack')
module.exports = {
/* ... rest of the config here ... */
 plugins: [
  // fix "process is not defined" error:
  // (do "npm install process" before running the build)
  new webpack.ProvidePlugin({
   process: 'process/browser',
  }),
 ]
}

Antwoord 2, autoriteit 32%

U moet een plug-in toevoegen om uw env te definiëren (in webpack-configuratie):

 plugins: [
    new webpack.DefinePlugin({
      'process.env.NODE_ENV': JSON.stringify('development')
    })
  ],

Antwoord 3, autoriteit 27%

Met dotenvknooppuntmodule:

STAP 1: INSTALLEER dotenv:

yarn add -D dotenvof npm i -D dotenv

STAP 2: VOEG .env-bestand toe aan uw projecthoofdmap met de vereiste variabelen:

NODE_ENV=development
apiKey=w23io222929kdjfk
domain=example.domain.org

STAP 3: DEFINIEER deze variabelen met webpack.DefinePlugin:

// webpack.config.js
const webpack = require('webpack')
const dotenv = require('dotenv')
// this will update the process.env with environment variables in .env file
dotenv.config();
module.exports = {
 //...
 plugins: [
  // ...
  new webpack.DefinePlugin({
    'process.env': JSON.stringify(process.env)
  })
  // ...
 ]
 //...
}

STAP 4: TOEGANG environment variablesin uw source code:

// src/index.js
alert(process.env.NODE_ENV)
alert(process.env.apiKey)

Belangrijke links:

Veel succes…


Antwoord 4, autoriteit 21%

Zo heb ik de

. opgelost

ReferenceError: proces is niet gedefinieerd

fout met Webpack 5

 1. npm i --save-dev process

 2. Verwijder de map “node_modules”

 3. Voeg const webpack = require('webpack');toe bovenaan uw configuratiebestand

 4. In uw webpack-configuratiebestand, plug-in-sectie, voeg hieronder toe:

  plugins: [
  new webpack.ProvidePlugin({
    process: 'process/browser',
  }),
  
 5. Voeg ook in het webpack de alias toe zoals hieronder:

  resolve: {
   alias: {
     process: "process/browser"
   },
  
 6. Doe nu npm i

…en wanneer u uw toepassing bouwt, zal de fout verdwijnen.
u kunt [hier]lezen over webpck-migratie


Antwoord 5, autoriteit 16%

Webpack 5verwijdert de mogelijkheid om toegang te krijgen tot omgevingsvariabelen met de notatie process.env.MY_ENV_VAR. Ik had hetzelfde probleem omdat ik een Uncaught ReferenceError: process is not definedfout kreeg in mijn browserconsole. Uit de documentatie van het overzetten van v4 naar v5 van Webpackvermelden ze het volgende:

1. Voordat u een upgrade naar v5 uitvoert, verifieert u of u dit gemakkelijk kunt doen

Probeer de volgende opties in uw webpack 4-configuratie in te stellen en
controleer of de build nog steeds correct werkt.

module.exports = {
  // ...
  node: {
    Buffer: false,
    process: false
  }
};

webpack 5 verwijdert deze opties uit het configuratieschema en gebruikt altijd false.

Je moet deze opties weer verwijderen bij het upgraden van je
configuratie voor webpack 5.

2. Omgaan met env-vars omdat processis verwijderd

 • Met betrekking tot runtime-fouten:
  • processis niet gedefinieerd.
   • webpack 5 bevat niet langer een polyfill voor deze Node.js-variabele. Gebruik het niet in de frontend-code.
   • Wilt u frontend- en browsergebruik ondersteunen? Gebruik het veld exportsof importspackage.json om verschillende code te gebruiken, afhankelijk van de
    omgeving.

    • Gebruik ook het veld browserom oudere bundelaars te ondersteunen.
    • Alternatief: verpak codeblokken met de controles typeof process. Houd er rekening mee dat dit een negatief effect heeft op de bundelgrootte.
   • Wilt u omgevingsvariabelen gebruiken met process.env.VARIABLE? U moet de DefinePluginof EnvironmentPlugingebruiken om deze te definiëren
    variabelen in de configuratie.

    • Overweeg om in plaats daarvan VARIABLEte gebruiken en zorg ervoor dat u typeof VARIABLE !== 'undefined'ook aanvinkt. process.envis specifiek voor Node.js
     en moet worden vermeden in frontend-code.

Daarom is het, gezien de bovenstaande informatie, mogelijk om omgevingsvariabelen te gebruiken met een van de twee onderstaande plug-ins.

const webpack = require("webpack");
module.exports = {
  ...
  plugins: [
    new webpack.DefinePlugin({
      "process.env.MY_ENV_VAR": JSON.stringify(process.env.MY_ENV_VAR)
    }),
    new webpack.EnvironmentPlugin(['MY_ENV_VAR']); // <--This is shorthand, does the same thing as the DefinePlugin
  ],
};

Dan is het in uw productiecode nog steeds mogelijk om op dezelfde manier naar de omgevingsvariabele te verwijzen, bijvoorbeeld:

console.log(process.env.MY_ENV_VAR);

Echter, zoals ze zeiden in de documentatie hierboven, is het gebruik van process.envNIET de aanbevolen manier, aangezien dat specifiek is voor Node.js.


Antwoord 6, autoriteit 3%

Webpack 5, de gemakkelijkste oplossing voor mij…

npm installeer dotenv-webpack –save-dev

// webpack.config.js
const Dotenv = require('dotenv-webpack');
module.exports = {
 ...
 plugins: [
  new Dotenv()
 ]
 ...
};

Snippet uitvouwen


Antwoord 7, autoriteit 3%

Om fouten te voorkomen, zoals aangegeven in de vraag die ik had, moet in webpack.config.js de volgende configuratie worden opgegeven (merk op bij het definiëren van het variabele niveau: process.env):

new webpack.DefinePlugin({
        "process.env": JSON.stringify(process.env)
      })

Nu werkt het prima. Ik gebruik webpack 5.30.0, Vue 2.6.12 en vuelidate 0.7.6.

Fout die ik eerder had in de browserconsole:

Uncaught ReferenceError: process is not defined
  at Object.../node_modules/vuelidate/lib/withParams.js

Het is niet goed dat de browserclientbibliotheek “vuelidate” Node.js-specifieke env-variabelen vereist. Verwarde build- en runtime-gebieden in bibliotheek.


Antwoord 8, autoriteit 2%

Heeft u dotenv-webpack/dotenvin uw webpacken werkt het nog steeds niet op Angular? Hoogstwaarschijnlijk probeert u toegang te krijgen tot process.envwanneer u de app Angularin de browser uitvoert (zonder Angular Universal), b.v. door ng serve.

Voer npm i -S processuit en plak vervolgens in polyfills.tsde onderstaande code

import * as process from "process";
window["process"] = process;

Als alternatief, als dat niet het geval is en u zoekt naar webpackom omgevingsvariabelen te verkrijgen, dan (ik weet niet waarom niemand dit voorstelde) dotenv-webpackis de eenvoudigste.

const dotenv = require("dotenv-webpack");
const webpackConfig = {
 plugins: [new dotenv()]
};
module.exports = webpackConfig; // Export all custom Webpack configs.

Natuurlijk moet je ze hebben gedefinieerd in het .env-bestand in de hoofdmap van je project.


Antwoord 9

Voor mij werkt het om env-variabelen in React te kunnen lezen, met behulp van “webpack”: “^5.1.3”,

webpack.config.js

const webpackConfig = {
 plugins: [
  new webpack.ProvidePlugin({
   process: 'process/browser',
  }),
  new webpack.DefinePlugin({
   'process.env': JSON.stringify(process.env)
  })
 ],
};

🙂


Antwoord 10

Mijn probleem was process is undefinedfout op Internet Explorer 11 met webpack 5.

Dit is hoe ik mijn probleem met process.env.MY_ENV_VARheb opgelost dankzij @ArianPopalyar.
Ref. Antwoord

Naast haar oplossing heb ik EnvironmentPlugin toegevoegd in webpack.config.js:

...
plugins: [
  new webpack.ProvidePlugin({
    process: 'process/browser'
  }),
  new webpack.EnvironmentPlugin({
    PATH_MODERN: 'dist/modern/domready.min.js',
    PATH_LEGACY: 'dist/legacy/domready.min.js',
    DEBUG: false
  }),
  ...
]

en gebruiken in index.js

if (process.env.PATH_LEGACY) {
  // ...
}

Antwoord 11

Eenvoudige manier: voeg de variabele “NODE_ENV” toe als u webpack aanroept, bijv. NODE_ENV=production webpack --watch

Other episodes