Wat is het verschil tussen tar en zip?

Wat is het verschil tussen tar en zip? Wat zijn de gebruiksscenario’s voor elk?


Antwoord 1, autoriteit 100%

tarop zich bundelt alleen bestanden (het resultaat wordt een tarballgenoemd), terwijl zipook compressie toepast.

Meestal gebruikt u gzipsamen met tarom de resulterende tarballte comprimeren, waardoor u vergelijkbare resultaten krijgt als met zip.

Voor redelijk grote archieven zijn er echter belangrijke verschillen. Een zip-archief is een verzameling van gecomprimeerde bestanden. Een gzipped tar is een gecomprimeerde verzameling(van niet-gecomprimeerde bestanden). Een zip-archief is dus een willekeurig toegankelijke lijst van aaneengeschakelde gecomprimeerde items, en een .tar.gzis een archief dat volledig moet worden uitgevouwen voordat de catalogus toegankelijk is.

  • Het voorbehoudvan een zipis dat je geen compressie krijgt over bestanden heen (omdat elk bestand onafhankelijk van de andere in het archief wordt gecomprimeerd, kan de compressie niet voordeel van overeenkomsten tussen de inhoud van verschillende bestanden); het voordeelis dat je toegang hebt tot alle bestanden in het archief door alleen naar een specifiek (afhankelijk van het doelbestand) gedeelte van het archief te kijken (aangezien de “catalogus” van de collectie los staat van de collectie zelf ).
  • De waarschuwingvan een .tar.gzis dat je het hele archief moet decomprimeren om toegang te krijgen tot de daarin opgenomen bestanden (aangezien de bestanden zich in de tarball bevinden); het voordeelis dat de compressie voordeel kan halen uit overeenkomsten tussen de bestanden (omdat het de hele tarball comprimeert).

Other episodes