Wat is het JavaScript-equivalent van Var_Dump of Print_R in PHP? [DUPLICEER]

Ik zou graag de structuur van het object in JavaScript willen zien (voor debugging). Is er iets vergelijkbaar met Var_Dump in PHP?


Antwoord 1, Autoriteit 100%

De meeste moderne browsers hebben een console in hun ontwikkelaarstools, nuttig voor dit soort debugging.

console.log(myvar);

Dan krijgt u een mooi in kaart gebrachte interface van het object / wat dan ook in de console.

Bekijk de consoleDocumentatie voor meer informatie.


Antwoord 2, Autoriteit 52%

meest gebruikelijke manier:

console.log(object);

Ik moet echter vermelden JSON.stringifydie handig is om variabelen in niet-browser scripts te dumpen:

console.log( JSON.stringify(object) );

De JSON.stringify-functie ondersteunt ook ingebouwde preutsificatie zoals aangegeven door SIMON ZYX .

Voorbeeld:

var obj = {x: 1, y: 2, z: 3};
console.log( JSON.stringify(obj, null, 2) ); // spacing level = 2

Het bovenstaande fragment wordt afgedrukt:

{
 "x": 1,
 "y": 2,
 "z": 3
}

op caniuse.com U kunt de browsers bekijken die in native de JSON.stringifyFunctie: http://caniuse.com/json

Je kunt ook de Douglas Crockford-bibliotheek gebruiken om JSON.stringify-ondersteuning toe te voegen aan oude browsers: https: //github.com/douglascrockford/JSON-js

Documenten voor JSON.stringify: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON/stringify

Ik hoop dat dit helpt 🙂


Antwoord 3, autoriteit 30%

Ik heb deze JS-functie dump()geschreven om te werken zoals PHP’s var_dump().
Om de inhoud van de variabele in een waarschuwingsvenster te tonen: dump(variable)
Om de inhoud van de variabele op de webpagina weer te geven: dump(variable, 'body')
Om gewoon een string van de variabele te krijgen: dump(variable, 'none')

/* repeatString() returns a string which has been repeated a set number of times */
function repeatString(str, num) {
  out = '';
  for (var i = 0; i < num; i++) {
    out += str;
  }
  return out;
}
/*
dump() displays the contents of a variable like var_dump() does in PHP. dump() is
better than typeof, because it can distinguish between array, null and object.
Parameters:
  v:       The variable
  howDisplay:   "none", "body", "alert" (default)
  recursionLevel: Number of times the function has recursed when entering nested
          objects or arrays. Each level of recursion adds extra space to the
          output to indicate level. Set to 0 by default.
Return Value:
  A string of the variable's contents
Limitations:
  Can't pass an undefined variable to dump(). 
  dump() can't distinguish between int and float.
  dump() can't tell the original variable type of a member variable of an object.
  These limitations can't be fixed because these are *features* of JS. However, dump()
*/
function dump(v, howDisplay, recursionLevel) {
  howDisplay = (typeof howDisplay === 'undefined') ? "alert" : howDisplay;
  recursionLevel = (typeof recursionLevel !== 'number') ? 0 : recursionLevel;
  var vType = typeof v;
  var out = vType;
  switch (vType) {
    case "number":
    /* there is absolutely no way in JS to distinguish 2 from 2.0
      so 'number' is the best that you can do. The following doesn't work:
      var er = /^[0-9]+$/;
      if (!isNaN(v) && v % 1 === 0 && er.test(3.0)) {
        out = 'int';
      }
    */
    break;
  case "boolean":
    out += ": " + v;
    break;
  case "string":
    out += "(" + v.length + '): "' + v + '"';
    break;
  case "object":
    //check if null
    if (v === null) {
      out = "null";
    }
    //If using jQuery: if ($.isArray(v))
    //If using IE: if (isArray(v))
    //this should work for all browsers according to the ECMAScript standard:
    else if (Object.prototype.toString.call(v) === '[object Array]') {
      out = 'array(' + v.length + '): {\n';
      for (var i = 0; i < v.length; i++) {
        out += repeatString('  ', recursionLevel) + "  [" + i + "]: " +
          dump(v[i], "none", recursionLevel + 1) + "\n";
      }
      out += repeatString('  ', recursionLevel) + "}";
    }
    else {
      //if object
      let sContents = "{\n";
      let cnt = 0;
      for (var member in v) {
        //No way to know the original data type of member, since JS
        //always converts it to a string and no other way to parse objects.
        sContents += repeatString('  ', recursionLevel) + "  " + member +
          ": " + dump(v[member], "none", recursionLevel + 1) + "\n";
        cnt++;
      }
      sContents += repeatString('  ', recursionLevel) + "}";
      out += "(" + cnt + "): " + sContents;
    }
    break;
  default:
    out = v;
    break;
  }
  if (howDisplay == 'body') {
    var pre = document.createElement('pre');
    pre.innerHTML = out;
    document.body.appendChild(pre);
  }
  else if (howDisplay == 'alert') {
    alert(out);
  }
  return out;
}

Antwoord 4, Autoriteit 12%

Het Var_Dump-equivalent in JavaScript? Gewoon, er is er geen.

Maar, dat betekent niet dat je hulpeloos hebt. Zoals sommigen hebben gesuggereerd, gebruik Firebug (of equivalent in andere browsers), maar in tegenstelling tot wat anderen hebben gesuggereerd, gebruik geen console .log wanneer u een (enigszins) betere tool console.dir :

console.dir(object)

Drukt een interactieve lijst van alle eigenschappen van het object af. Dit
ziet er identiek uit naar de mening die je in het tabblad Dom zou zien.


Antwoord 5, Autoriteit 9%

Zoals anderen al hebben vermeld, is de beste manier om fouten in uw variabelen op te sporen, het gebruik van de ontwikkelaarsconsole van een moderne browser (bijv. Chrome Ontwikkelaarstools, Firefox+Firebug, Opera Dragonfly (die nu verdween in de nieuwe Chromium-gebaseerde (Blink) Opera, maar als ontwikkelaars zeg, “Dragonfly is niet dood, hoewel we je nog niet meer informatie kunnen geven”).

Maar voor het geval je een andere aanpak nodig hebt, is er een heel nuttige site genaamd
php.js:

http://phpjs.org/

die “JavaScript-alternatieven voor PHP-functies”biedt – zodat u ze op dezelfde manier kunt gebruiken als in PHP. Ik zal de juiste functies hier naar je kopiëren, MAAR houd er rekening mee dat deze codes op de originele site kunnen worden bijgewerkt voor het geval er bugs worden gedetecteerd, dus ik raad je aan om de phpjs.org-site! (Btw. Ik ben NIET aangesloten bij de site, maar ik vind het buitengewoon nuttig.)

var_dump()in JavaScript

Hier is de code van het JS-alternatief van var_dump():
http://phpjs.org/functions/var_dump/
het hangt af van de functie echo(): http://phpjs.org/functions/echo/

function var_dump() {
 // discuss at: http://phpjs.org/functions/var_dump/
 // original by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
 // improved by: Zahlii
 // improved by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
 // depends on: echo
 //    note: For returning a string, use var_export() with the second argument set to true
 //    test: skip
 //  example 1: var_dump(1);
 //  returns 1: 'int(1)'
 var output = '',
  pad_char = ' ',
  pad_val = 4,
  lgth = 0,
  i = 0;
 var _getFuncName = function(fn) {
  var name = (/\W*function\s+([\w\$]+)\s*\(/)
   .exec(fn);
  if (!name) {
   return '(Anonymous)';
  }
  return name[1];
 };
 var _repeat_char = function(len, pad_char) {
  var str = '';
  for (var i = 0; i < len; i++) {
   str += pad_char;
  }
  return str;
 };
 var _getInnerVal = function(val, thick_pad) {
  var ret = '';
  if (val === null) {
   ret = 'NULL';
  } else if (typeof val === 'boolean') {
   ret = 'bool(' + val + ')';
  } else if (typeof val === 'string') {
   ret = 'string(' + val.length + ') "' + val + '"';
  } else if (typeof val === 'number') {
   if (parseFloat(val) == parseInt(val, 10)) {
    ret = 'int(' + val + ')';
   } else {
    ret = 'float(' + val + ')';
   }
  }
  // The remaining are not PHP behavior because these values only exist in this exact form in JavaScript
  else if (typeof val === 'undefined') {
   ret = 'undefined';
  } else if (typeof val === 'function') {
   var funcLines = val.toString()
    .split('\n');
   ret = '';
   for (var i = 0, fll = funcLines.length; i < fll; i++) {
    ret += (i !== 0 ? '\n' + thick_pad : '') + funcLines[i];
   }
  } else if (val instanceof Date) {
   ret = 'Date(' + val + ')';
  } else if (val instanceof RegExp) {
   ret = 'RegExp(' + val + ')';
  } else if (val.nodeName) {
   // Different than PHP's DOMElement
   switch (val.nodeType) {
   case 1:
    if (typeof val.namespaceURI === 'undefined' || val.namespaceURI === 'http://www.w3.org/1999/xhtml') {
     // Undefined namespace could be plain XML, but namespaceURI not widely supported
     ret = 'HTMLElement("' + val.nodeName + '")';
    } else {
     ret = 'XML Element("' + val.nodeName + '")';
    }
    break;
   case 2:
    ret = 'ATTRIBUTE_NODE(' + val.nodeName + ')';
    break;
   case 3:
    ret = 'TEXT_NODE(' + val.nodeValue + ')';
    break;
   case 4:
    ret = 'CDATA_SECTION_NODE(' + val.nodeValue + ')';
    break;
   case 5:
    ret = 'ENTITY_REFERENCE_NODE';
    break;
   case 6:
    ret = 'ENTITY_NODE';
    break;
   case 7:
    ret = 'PROCESSING_INSTRUCTION_NODE(' + val.nodeName + ':' + val.nodeValue + ')';
    break;
   case 8:
    ret = 'COMMENT_NODE(' + val.nodeValue + ')';
    break;
   case 9:
    ret = 'DOCUMENT_NODE';
    break;
   case 10:
    ret = 'DOCUMENT_TYPE_NODE';
    break;
   case 11:
    ret = 'DOCUMENT_FRAGMENT_NODE';
    break;
   case 12:
    ret = 'NOTATION_NODE';
    break;
   }
  }
  return ret;
 };
 var _formatArray = function(obj, cur_depth, pad_val, pad_char) {
  var someProp = '';
  if (cur_depth > 0) {
   cur_depth++;
  }
  var base_pad = _repeat_char(pad_val * (cur_depth - 1), pad_char);
  var thick_pad = _repeat_char(pad_val * (cur_depth + 1), pad_char);
  var str = '';
  var val = '';
  if (typeof obj === 'object' && obj !== null) {
   if (obj.constructor && _getFuncName(obj.constructor) === 'PHPJS_Resource') {
    return obj.var_dump();
   }
   lgth = 0;
   for (someProp in obj) {
    lgth++;
   }
   str += 'array(' + lgth + ') {\n';
   for (var key in obj) {
    var objVal = obj[key];
    if (typeof objVal === 'object' && objVal !== null && !(objVal instanceof Date) && !(objVal instanceof RegExp) &&
     !
     objVal.nodeName) {
     str += thick_pad + '[' + key + '] =>\n' + thick_pad + _formatArray(objVal, cur_depth + 1, pad_val,
      pad_char);
    } else {
     val = _getInnerVal(objVal, thick_pad);
     str += thick_pad + '[' + key + '] =>\n' + thick_pad + val + '\n';
    }
   }
   str += base_pad + '}\n';
  } else {
   str = _getInnerVal(obj, thick_pad);
  }
  return str;
 };
 output = _formatArray(arguments[0], 0, pad_val, pad_char);
 for (i = 1; i < arguments.length; i++) {
  output += '\n' + _formatArray(arguments[i], 0, pad_val, pad_char);
 }
 this.echo(output);
}

print_r()in JavaScript

Hier is de functie print_r():
http://phpjs.org/functions/print_r/
Het hangt ook af van echo().

function print_r(array, return_val) {
 // discuss at: http://phpjs.org/functions/print_r/
 // original by: Michael White (http://getsprink.com)
 // improved by: Ben Bryan
 // improved by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
 // improved by: Kevin van Zonneveld (http://kevin.vanzonneveld.net)
 //  input by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
 // depends on: echo
 //  example 1: print_r(1, true);
 //  returns 1: 1
 var output = '',
  pad_char = ' ',
  pad_val = 4,
  d = this.window.document,
  getFuncName = function(fn) {
   var name = (/\W*function\s+([\w\$]+)\s*\(/)
    .exec(fn);
   if (!name) {
    return '(Anonymous)';
   }
   return name[1];
  };
 repeat_char = function(len, pad_char) {
  var str = '';
  for (var i = 0; i < len; i++) {
   str += pad_char;
  }
  return str;
 };
 formatArray = function(obj, cur_depth, pad_val, pad_char) {
  if (cur_depth > 0) {
   cur_depth++;
  }
  var base_pad = repeat_char(pad_val * cur_depth, pad_char);
  var thick_pad = repeat_char(pad_val * (cur_depth + 1), pad_char);
  var str = '';
  if (typeof obj === 'object' && obj !== null && obj.constructor && getFuncName(obj.constructor) !==
   'PHPJS_Resource') {
   str += 'Array\n' + base_pad + '(\n';
   for (var key in obj) {
    if (Object.prototype.toString.call(obj[key]) === '[object Array]') {
     str += thick_pad + '[' + key + '] => ' + formatArray(obj[key], cur_depth + 1, pad_val, pad_char);
    } else {
     str += thick_pad + '[' + key + '] => ' + obj[key] + '\n';
    }
   }
   str += base_pad + ')\n';
  } else if (obj === null || obj === undefined) {
   str = '';
  } else {
   // for our "resource" class
   str = obj.toString();
  }
  return str;
 };
 output = formatArray(array, 0, pad_val, pad_char);
 if (return_val !== true) {
  if (d.body) {
   this.echo(output);
  } else {
   try {
    // We're in XUL, so appending as plain text won't work; trigger an error out of XUL
    d = XULDocument;
    this.echo('<pre xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="white-space:pre;">' + output + '</pre>');
   } catch (e) {
    // Outputting as plain text may work in some plain XML
    this.echo(output);
   }
  }
  return true;
 }
 return output;
}

var_export()in JavaScript

Misschien vindt u het alternatief var_export()ook handig, dat ook afhangt van echo():
http://phpjs.org/functions/var_export/

function var_export(mixed_expression, bool_return) {
 // discuss at: http://phpjs.org/functions/var_export/
 // original by: Philip Peterson
 // improved by: johnrembo
 // improved by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
 //  input by: Brian Tafoya (http://www.premasolutions.com/)
 //  input by: Hans Henrik (http://hanshenrik.tk/)
 // bugfixed by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
 // bugfixed by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
 // depends on: echo
 //  example 1: var_export(null);
 //  returns 1: null
 //  example 2: var_export({0: 'Kevin', 1: 'van', 2: 'Zonneveld'}, true);
 //  returns 2: "array (\n 0 => 'Kevin',\n 1 => 'van',\n 2 => 'Zonneveld'\n)"
 //  example 3: data = 'Kevin';
 //  example 3: var_export(data, true);
 //  returns 3: "'Kevin'"
 var retstr = '',
  iret = '',
  value,
  cnt = 0,
  x = [],
  i = 0,
  funcParts = [],
  // We use the last argument (not part of PHP) to pass in
  // our indentation level
  idtLevel = arguments[2] || 2,
  innerIndent = '',
  outerIndent = '',
  getFuncName = function(fn) {
   var name = (/\W*function\s+([\w\$]+)\s*\(/)
    .exec(fn);
   if (!name) {
    return '(Anonymous)';
   }
   return name[1];
  };
 _makeIndent = function(idtLevel) {
  return (new Array(idtLevel + 1))
   .join(' ');
 };
 __getType = function(inp) {
  var i = 0,
   match, types, cons, type = typeof inp;
  if (type === 'object' && (inp && inp.constructor) &&
   getFuncName(inp.constructor) === 'PHPJS_Resource') {
   return 'resource';
  }
  if (type === 'function') {
   return 'function';
  }
  if (type === 'object' && !inp) {
   // Should this be just null?
   return 'null';
  }
  if (type === 'object') {
   if (!inp.constructor) {
    return 'object';
   }
   cons = inp.constructor.toString();
   match = cons.match(/(\w+)\(/);
   if (match) {
    cons = match[1].toLowerCase();
   }
   types = ['boolean', 'number', 'string', 'array'];
   for (i = 0; i < types.length; i++) {
    if (cons === types[i]) {
     type = types[i];
     break;
    }
   }
  }
  return type;
 };
 type = __getType(mixed_expression);
 if (type === null) {
  retstr = 'NULL';
 } else if (type === 'array' || type === 'object') {
  outerIndent = _makeIndent(idtLevel - 2);
  innerIndent = _makeIndent(idtLevel);
  for (i in mixed_expression) {
   value = this.var_export(mixed_expression[i], 1, idtLevel + 2);
   value = typeof value === 'string' ? value.replace(/</g, '&lt;')
    .
   replace(/>/g, '&gt;'): value;
   x[cnt++] = innerIndent + i + ' => ' +
    (__getType(mixed_expression[i]) === 'array' ?
     '\n' : '') + value;
  }
  iret = x.join(',\n');
  retstr = outerIndent + 'array (\n' + iret + '\n' + outerIndent + ')';
 } else if (type === 'function') {
  funcParts = mixed_expression.toString()
   .
  match(/function .*?\((.*?)\) \{([\s\S]*)\}/);
  // For lambda functions, var_export() outputs such as the following:
  // '\000lambda_1'. Since it will probably not be a common use to
  // expect this (unhelpful) form, we'll use another PHP-exportable
  // construct, create_function() (though dollar signs must be on the
  // variables in JavaScript); if using instead in JavaScript and you
  // are using the namespaced version, note that create_function() will
  // not be available as a global
  retstr = "create_function ('" + funcParts[1] + "', '" +
   funcParts[2].replace(new RegExp("'", 'g'), "\\'") + "')";
 } else if (type === 'resource') {
  // Resources treated as null for var_export
  retstr = 'NULL';
 } else {
  retstr = typeof mixed_expression !== 'string' ? mixed_expression :
   "'" + mixed_expression.replace(/(["'])/g, '\\$1')
   .
  replace(/\0/g, '\\0') + "'";
 }
 if (!bool_return) {
  this.echo(retstr);
  return null;
 }
 return retstr;
}

echo()in JavaScript

http://phpjs.org/functions/echo/

function echo() {
 // discuss at: http://phpjs.org/functions/echo/
 // original by: Philip Peterson
 // improved by: echo is bad
 // improved by: Nate
 // improved by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
 // improved by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
 // improved by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
 // revised by: Der Simon (http://innerdom.sourceforge.net/)
 // bugfixed by: Eugene Bulkin (http://doubleaw.com/)
 // bugfixed by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
 // bugfixed by: Brett Zamir (http://brett-zamir.me)
 // bugfixed by: EdorFaus
 //  input by: JB
 //    note: If browsers start to support DOM Level 3 Load and Save (parsing/serializing),
 //    note: we wouldn't need any such long code (even most of the code below). See
 //    note: link below for a cross-browser implementation in JavaScript. HTML5 might
 //    note: possibly support DOMParser, but that is not presently a standard.
 //    note: Although innerHTML is widely used and may become standard as of HTML5, it is also not ideal for
 //    note: use with a temporary holder before appending to the DOM (as is our last resort below),
 //    note: since it may not work in an XML context
 //    note: Using innerHTML to directly add to the BODY is very dangerous because it will
 //    note: break all pre-existing references to HTMLElements.
 //  example 1: echo('<div><p>abc</p><p>abc</p></div>');
 //  returns 1: undefined
 var isNode = typeof module !== 'undefined' && module.exports && typeof global !== "undefined" && {}.toString.call(
  global) == '[object global]';
 if (isNode) {
  var args = Array.prototype.slice.call(arguments);
  return console.log(args.join(' '));
 }
 var arg = '';
 var argc = arguments.length;
 var argv = arguments;
 var i = 0;
 var holder, win = this.window;
 var d = win.document;
 var ns_xhtml = 'http://www.w3.org/1999/xhtml';
 // If we're in a XUL context
 var ns_xul = 'http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul';
 var stringToDOM = function(str, parent, ns, container) {
  var extraNSs = '';
  if (ns === ns_xul) {
   extraNSs = ' xmlns:html="' + ns_xhtml + '"';
  }
  var stringContainer = '<' + container + ' xmlns="' + ns + '"' + extraNSs + '>' + str + '</' + container + '>';
  var dils = win.DOMImplementationLS;
  var dp = win.DOMParser;
  var ax = win.ActiveXObject;
  if (dils && dils.createLSInput && dils.createLSParser) {
   // Follows the DOM 3 Load and Save standard, but not
   // implemented in browsers at present; HTML5 is to standardize on innerHTML, but not for XML (though
   // possibly will also standardize with DOMParser); in the meantime, to ensure fullest browser support, could
   // attach http://svn2.assembla.com/svn/brettz9/DOMToString/DOM3.js (see http://svn2.assembla.com/svn/brettz9/DOMToString/DOM3.xhtml for a simple test file)
   var lsInput = dils.createLSInput();
   // If we're in XHTML, we'll try to allow the XHTML namespace to be available by default
   lsInput.stringData = stringContainer;
   // synchronous, no schema type
   var lsParser = dils.createLSParser(1, null);
   return lsParser.parse(lsInput)
    .firstChild;
  } else if (dp) {
   // If we're in XHTML, we'll try to allow the XHTML namespace to be available by default
   try {
    var fc = new dp()
     .parseFromString(stringContainer, 'text/xml');
    if (fc && fc.documentElement && fc.documentElement.localName !== 'parsererror' && fc.documentElement.namespaceURI !==
     'http://www.mozilla.org/newlayout/xml/parsererror.xml') {
     return fc.documentElement.firstChild;
    }
    // If there's a parsing error, we just continue on
   } catch (e) {
    // If there's a parsing error, we just continue on
   }
  } else if (ax) {
   // We don't bother with a holder in Explorer as it doesn't support namespaces
   var axo = new ax('MSXML2.DOMDocument');
   axo.loadXML(str);
   return axo.documentElement;
  }
  /*else if (win.XMLHttpRequest) {
   // Supposed to work in older Safari
   var req = new win.XMLHttpRequest;
   req.open('GET', 'data:application/xml;charset=utf-8,'+encodeURIComponent(str), false);
   if (req.overrideMimeType) {
    req.overrideMimeType('application/xml');
   }
   req.send(null);
   return req.responseXML;
  }*/
  // Document fragment did not work with innerHTML, so we create a temporary element holder
  // If we're in XHTML, we'll try to allow the XHTML namespace to be available by default
  //if (d.createElementNS && (d.contentType && d.contentType !== 'text/html')) {
  // Don't create namespaced elements if we're being served as HTML (currently only Mozilla supports this detection in true XHTML-supporting browsers, but Safari and Opera should work with the above DOMParser anyways, and IE doesn't support createElementNS anyways)
  if (d.createElementNS && // Browser supports the method
   (d.documentElement.namespaceURI || // We can use if the document is using a namespace
    d.documentElement.nodeName.toLowerCase() !== 'html' || // We know it's not HTML4 or less, if the tag is not HTML (even if the root namespace is null)
    (d.contentType && d.contentType !== 'text/html') // We know it's not regular HTML4 or less if this is Mozilla (only browser supporting the attribute) and the content type is something other than text/html; other HTML5 roots (like svg) still have a namespace
   )) {
   // Don't create namespaced elements if we're being served as HTML (currently only Mozilla supports this detection in true XHTML-supporting browsers, but Safari and Opera should work with the above DOMParser anyways, and IE doesn't support createElementNS anyways); last test is for the sake of being in a pure XML document
   holder = d.createElementNS(ns, container);
  } else {
   // Document fragment did not work with innerHTML
   holder = d.createElement(container);
  }
  holder.innerHTML = str;
  while (holder.firstChild) {
   parent.appendChild(holder.firstChild);
  }
  return false;
  // throw 'Your browser does not support DOM parsing as required by echo()';
 };
 var ieFix = function(node) {
  if (node.nodeType === 1) {
   var newNode = d.createElement(node.nodeName);
   var i, len;
   if (node.attributes && node.attributes.length > 0) {
    for (i = 0, len = node.attributes.length; i < len; i++) {
     newNode.setAttribute(node.attributes[i].nodeName, node.getAttribute(node.attributes[i].nodeName));
    }
   }
   if (node.childNodes && node.childNodes.length > 0) {
    for (i = 0, len = node.childNodes.length; i < len; i++) {
     newNode.appendChild(ieFix(node.childNodes[i]));
    }
   }
   return newNode;
  } else {
   return d.createTextNode(node.nodeValue);
  }
 };
 var replacer = function(s, m1, m2) {
  // We assume for now that embedded variables do not have dollar sign; to add a dollar sign, you currently must use {$$var} (We might change this, however.)
  // Doesn't cover all cases yet: see http://php.net/manual/en/language.types.string.php#language.types.string.syntax.double
  if (m1 !== '\\') {
   return m1 + eval(m2);
  } else {
   return s;
  }
 };
 this.php_js = this.php_js || {};
 var phpjs = this.php_js;
 var ini = phpjs.ini;
 var obs = phpjs.obs;
 for (i = 0; i < argc; i++) {
  arg = argv[i];
  if (ini && ini['phpjs.echo_embedded_vars']) {
   arg = arg.replace(/(.?)\{?\$(\w*?\}|\w*)/g, replacer);
  }
  if (!phpjs.flushing && obs && obs.length) {
   // If flushing we output, but otherwise presence of a buffer means caching output
   obs[obs.length - 1].buffer += arg;
   continue;
  }
  if (d.appendChild) {
   if (d.body) {
    if (win.navigator.appName === 'Microsoft Internet Explorer') {
     // We unfortunately cannot use feature detection, since this is an IE bug with cloneNode nodes being appended
     d.body.appendChild(stringToDOM(ieFix(arg)));
    } else {
     var unappendedLeft = stringToDOM(arg, d.body, ns_xhtml, 'div')
      .cloneNode(true); // We will not actually append the div tag (just using for providing XHTML namespace by default)
     if (unappendedLeft) {
      d.body.appendChild(unappendedLeft);
     }
    }
   } else {
    // We will not actually append the description tag (just using for providing XUL namespace by default)
    d.documentElement.appendChild(stringToDOM(arg, d.documentElement, ns_xul, 'description'));
   }
  } else if (d.write) {
   d.write(arg);
  } else {
   console.log(arg);
  }
 }
}

Antwoord 6, autoriteit 6%

Firebug.

Vervolgens in uw javascript:

var blah = {something: 'hi', another: 'noway'};
console.debug("Here is blah: %o", blah);

Je kunt nu naar de console kijken, op de verklaring klikken en zien wat er in blah

staat


Antwoord 7

Een mooie eenvoudige oplossing voor het ontleden van een JSON-antwoord naar HTML.

var json_response = jQuery.parseJSON(data);
html_response += 'JSON Response:<br />';
jQuery.each(json_response, function(k, v) {
  html_response += outputJSONReponse(k, v);
});
function outputJSONReponse(k, v) {
  var html_response = k + ': ';
  if(jQuery.isArray(v) || jQuery.isPlainObject(v)) {
    jQuery.each(v, function(j, w) {
      html_response += outputJSONReponse(j, w);
    });
  } else {
    html_response += v + '<br />';
  }
  return html_response;
}

Antwoord 8

U kunt deze functie ook proberen. Kan de originele auteur niet herinneren, maar alle credits gaan naar hem / haar.

werkt als een charme – 100% hetzelfde als var_dump in PHP.

Controleer het.

function dump(arr,level) {
	var dumped_text = "";
	if(!level) level = 0;
	//The padding given at the beginning of the line.
	var level_padding = "";
	for(var j=0;j<level+1;j++) level_padding += "  ";
	if(typeof(arr) == 'object') { //Array/Hashes/Objects
		for(var item in arr) {
			var value = arr[item];
			if(typeof(value) == 'object') { //If it is an array,
				dumped_text += level_padding + "'" + item + "' ...\n";
				dumped_text += dump(value,level+1);
			} else {
				dumped_text += level_padding + "'" + item + "' => \"" + value + "\"\n";
			}
		}
	} else { //Stings/Chars/Numbers etc.
		dumped_text = "===>"+arr+"<===("+typeof(arr)+")";
	}
	return dumped_text;
}
// Example:
var employees = [
  { id: '1', sex: 'm', city: 'Paris' }, 
  { id: '2', sex: 'f', city: 'London' },
  { id: '3', sex: 'f', city: 'New York' },
  { id: '4', sex: 'm', city: 'Moscow' },
  { id: '5', sex: 'm', city: 'Berlin' }
]
// Open dev console (F12) to see results:
console.log(dump(employees));

Antwoord 9

Ik heb dit naar voren gebracht om iedereen te helpen die iets praktisch praktisch nodig heeft om je een mooie, mooie (ingesprongen) afbeelding van een JS Nodete geven. Geen van de andere oplossingen werkte voor mij voor een Node(“cyclische fout” of wat dan ook…). Dit leidt je door de structuur onder de DOM Node(zonder recursie te gebruiken) en geeft je de diepte, tagName(indien van toepassing) en textContent( indien van toepassing).

Alle andere details van de knooppunten die u tegenkomt als u door de boom onder het hoofdknooppunt loopt, kunnen worden toegevoegd volgens uw interesse…

function printRNode( node ){
  // make sort of human-readable picture of the node... a bit like PHP print_r
  if( node === undefined || node === null ){
    throwError( 'node was ' + typeof node );
  }
  let s = '';
  // NB walkDOM could be made into a utility function which you could 
  // call with one or more callback functions as parameters...
  function walkDOM( headNode ){
   const stack = [ headNode ];
   const depthCountDowns = [ 1 ];
   while (stack.length > 0) {
    const node = stack.pop();
    const depth = depthCountDowns.length - 1;
    // TODO non-text, non-BR nodes could show more details (attributes, properties, etc.)
    const stringRep = node.nodeType === 3? 'TEXT: |' + node.nodeValue + '|' : 'tag: ' + node.tagName;
    s += ' '.repeat( depth ) + stringRep + '\n';
    const lastIndex = depthCountDowns.length - 1;
    depthCountDowns[ lastIndex ] = depthCountDowns[ lastIndex ] - 1;
    if( node.childNodes.length ){
      depthCountDowns.push( node.childNodes.length );
      stack.push( ... Array.from( node.childNodes ).reverse() );
    }
    while( depthCountDowns[ depthCountDowns.length - 1 ] === 0 ){
      depthCountDowns.splice( -1 );
    }
   }
  } 
  walkDOM( node );
  return s;
}

Other episodes