verschil tussen wachten en slapen

Wat is verschil tussen waitEN sleep?


Antwoord 1, Autoriteit 100%

waitWacht op een proces om te voltooien; sleepSlaap voor een bepaald aantal seconden.


Antwoord 2, Autoriteit 32%

Wacht is een bash ingebouwd commando. Van man bash:

  wait [n ...]
    Wait for each specified process and return its termination sta-
    tus. Each n may be a process ID or a job specification; if a
    job spec is given, all processes in that job's pipeline are
    waited for. If n is not given, all currently active child pro-
    cesses are waited for, and the return status is zero. If n
    specifies a non-existent process or job, the return status is
    127.  Otherwise, the return status is the exit status of the
    last process or job waited for.

Slaap is geen ingebouwde commando. Het is een hulpprogramma dat voor een bepaalde tijd vertraging.

De sleepOpdracht kan ondersteunen in verschillende tijdseenheden. GNU COREUTILS 8.4 man sleepZEGT:

  SYNOPSIS
    sleep NUMBER[SUFFIX]...
  DESCRIPTION
    Pause for NUMBER seconds. SUFFIX may be ‘s’ for seconds (the default),
    ‘m’ for minutes, ‘h’ for hours or ‘d’ for days. Unlike most implemen-
    tations that require NUMBER be an integer, here NUMBER may be an arbi-
    trary floating point number. Given two or more arguments, pause for
    the amount of time specified by the sum of their values.

Antwoord 3, Autoriteit 24%

sleepvertraagt de shell gewoon met het opgegeven aantal seconden.

waitlaat de shell wachten op de gegeven taak. bijv.:

workhard &
[1] 27408
workharder &
[2] 27409
wait %1 %2

vertraagt de shell totdat beide subprocessen zijn voltooid

Other episodes