Toegang wordt geweigerd op mklink

Ik probeer een symbolische link via een netwerkschijf te laten werken.

Ik heb al suggesties geprobeerd voor vragen die al zijn gesteld, zoals uitvoeren als beheerder en controleren of de directory al bestaat. Helaas krijg ik nog steeds de volgende foutmelding:

C:\Windows\system32>mklink /d \\myserver\someLink \\myserver\mydir
Access is denied.

Enig idee hoe ik dit kan laten werken? De lokale machine draait Windows 7 en de externe machine draait de Windows Server 2008 R2-standaard.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Ik ben door alle hoepels gesprongen:

  1. Maak een niet-beheerdersaccount aan (in mijn geval de guest-account geactiveerd).
  2. Voer als Adminsecpol.mscuit en verleen dit account Create Symbolic Link-machtigingen.
  3. runas /user:guest cmdom als gast een opdrachtvenster te openen.

    alleen om betrapt te worden op het eenvoudigste probleem: omdat ik als guestactief was, had ik geen schrijfrechten in de directory. Dus,

  4. Wijzig als beheerder de machtigingen in de doelmap (waar u de koppeling wilt maken) om schrijftoegang te geven aan de niet-beheerder.


Antwoord 2, autoriteit 25%

Ik had dit terwijl ik een harde link wilde maken met mklink /H ....
Door de /Hte verwijderen, verdween de fout ook.

Dus als een symbolische link ook voor jou werkt, moet je dit proberen.

Other episodes