Snelkoppeling om een formule toe te passen op een hele kolom in Excel

Als ik een cel selecteer die een formule bevat, weet ik dat ik het vakje in de rechterhoek naar beneden kan slepen om de formule op meer cellen van de kolom toe te passen. Helaas moet ik dit doen voor 300.000 rijen!

Is er een snelkoppeling, vergelijkbaar met CTRL+SPACE, die een formule toepast op de hele kolom of op een geselecteerd deel van de kolom?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Probeer te dubbelklikken in de rechterbenedenhoek van de cel (dwz op het vak dat u anders zou slepen).


Antwoord 2, autoriteit 34%

Als de formule al in een cel bestaat, kunt u deze als volgt invullen:

  • Selecteer de cel met de formule en druk op CTRL+SHIFT+DOWNom de rest van de kolom te selecteren (CTRL< /kbd>+SHIFT+ENDom tot de laatste rij met gegevens te selecteren)
  • Vul in door op CTRL+D
  • te drukken

  • Gebruik CTRL+UPom naar boven terug te gaan

Gebruik op Mac CMDin plaats van CTRL.

Een alternatief als de formule in de eerste cel van een kolom staat:

  • Selecteer de hele kolom door op de kolomkop te klikken of een cel in de kolom te selecteren en op CTRL+SPACE
  • te drukken

  • Vul in door op CTRL+D
  • te drukken


Antwoord 3, autoriteit 14%

Selecteer een celbereik (in dit geval de hele kolom), typ uw formule en houd Ctrl ingedrukt terwijl u op Enter drukt. Hierdoor wordt de formule in alle geselecteerde cellen geplaatst.

Other episodes