“poging om een nulwaarde te indexeren”-fout in Lua

Als ik newImage()aanroep zoals hierboven, wordt de afbeelding geladen, maar wanneer ik birdie:setAnchorpoint()probeer te gebruiken, geeft het de foutmelding “poging om birdie te indexeren , een nulwaarde”.
Hoe kan ik dit oplossen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Je retourneert niets van je functieaanroep. Gebruik ook localvariabelen binnen functies.

function newImage(Image, posx, posy)
    local pic = Bitmap.new(Texture.new(Image)) 
    stage: addChild(pic)
    pic:setPosition(posx,posy)
    return pic
end

Other episodes