“Parameter” vs “Argument”

Ik haalde parameteren argumenteen beetje door elkaar en lette niet echt op wanneer ik de ene en wanneer de andere moest gebruiken.

Kun je het me alsjeblieft vertellen?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Een parameter is de variabele die deel uitmaakt van de handtekening van de methode (methodedeclaratie). Een argument is een uitdrukking die wordt gebruikt bij het aanroepen van de methode.

Denk aan de volgende code:

void Foo(int i, float f)
{
    // Do things
}
void Bar()
{
    int anInt = 1;
    Foo(anInt, 2.0);
}

Hier zijn ien fde parameters en zijn anInten 2.0de argumenten.

Other episodes