ORA-00984: kolom hier niet toegestaan

Ik doe een eenvoudige Oracle INSERTen ik krijg steeds deze foutmelding:
[Err] ORA-00984: column not allowed here

INSERT INTO MY.LOGFILE
(id,severity,category,logdate,appendername,message,extrainfo)
VALUES
(
"dee205e29ec34",
"FATAL",
"facade.uploader.model",
"2013-06-11 17:16:31",
"LOGDB",
NULL,
NULL
)

Antwoord 1, autoriteit 100%

Vervang dubbele aanhalingstekens door enkele:

INSERT
INTO  MY.LOGFILE
    (id,severity,category,logdate,appendername,message,extrainfo)
VALUES (
    'dee205e29ec34',
    'FATAL',
    'facade.uploader.model',
    '2013-06-11 17:16:31',
    'LOGDB',
    NULL,
    NULL
    )

In SQL worden dubbele aanhalingstekens gebruikt om identifiers te markeren, geen stringconstanten.

Other episodes