MySQL: ongeldig gebruik van groepsfunctie

Ik gebruik MySQL. Hier is mijn schema:

Leveranciers(sid: integer, sname: string, adresstring)

Parts(pid: geheel getal, pname: string, kleur: string)

Catalogus(sid: geheel getal, pid: geheel getal, kosten: reëel)

(primaire sleutels zijn vetgedrukt)

Ik probeer een query te schrijven om alle onderdelen te selecteren die door ten minste twee leveranciers zijn gemaakt:

-- Find the pids of parts supplied by at least two different suppliers.
SELECT c1.pid           -- select the pid
FROM Catalog AS c1         -- from the Catalog table
WHERE c1.pid IN (         -- where that pid is in the set:
  SELECT c2.pid         -- of pids
  FROM Catalog AS c2       -- from catalog
  WHERE c2.pid = c1.pid AND COUNT(c2.sid) >= 2 -- where there are at least two corresponding sids
);

Ten eerste, doe ik dit wel op de juiste manier?

Ten tweede krijg ik deze foutmelding:

1111 – Ongeldig gebruik van groepsfunctie

Wat doe ik verkeerd?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Je moet HAVINGgebruiken, niet WHERE.

Het verschil is: de WHERE-clausule filtert welke rijen MySQL selecteert. Vervolgensgroepeert MySQL de rijen en aggregeert de getallen voor uw functie COUNT.

HAVINGis als WHERE, alleen gebeurt het nadatde COUNTwaarde is berekend, dus het’ zal werken zoals u verwacht. Herschrijf uw subquery als:

(         -- where that pid is in the set:
SELECT c2.pid         -- of pids
FROM Catalog AS c2       -- from catalog
WHERE c2.pid = c1.pid
HAVING COUNT(c2.sid) >= 2)

Antwoord 2, Autoriteit 6%

Eerste, de fout die u krijgt, is het gevolg van waar u de COUNT-functie gebruiken – u kunt geen aggregate (of groeps) -functie gebruiken in de WHEREClausule.

Ten tweede, in plaats van een subquery te gebruiken, sluit u eenvoudig aan op de tabel:

SELECT a.pid 
FROM Catalog as a LEFT JOIN Catalog as b USING( pid )
WHERE a.sid != b.sid
GROUP BY a.pid

waarvan ik denk dat we alleen rijen moeten retourneren waar ten minste twee rijen bestaan met dezelfde pid, maar er is minimaal 2 sids. Om ervoor te zorgen dat u slechts één rij per pidkent, heb ik een groepsclausule toegepast.

Other episodes